Hoạt động đoàn – đội

Đội TNTPHCM Liên đội Trường Tiểu học Nam Hồng

  Đội TNTPHCM Liên đội Trường Tiểu học Nam Hồng Đội TNTPHCM của trường Tiểu học Nam Hồng có tổng số đội viên là 145 em trong đó có: Nữ: 64 em, nam: 81 em và…… bạn nhi đồng. Ban chỉ…