Hoạt động ngoại khóa

IMG20190905084019

CHƯƠNG TRÌNH HÈ VUI KHỎE 2020

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi với trẻ em, học sinh; trang bị cho các em các kỹ năng tự nhận biết, chủ động phòng, tránh và các kỹ năng…