Lịch Công Tác

lct

LỊCH C ÔNG TÁC TUẦN 3 TỪ NGÀY 20/9/2021 ĐẾN 25/9/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 3 (Từ 20/9/2021 =>  25/9/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2021 – 2022   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 4A(GV Vũ Thị Lệ Thủy)               Điểm số 2: 4G (GV Lê Thị Huyền)               Điểm số 3: 2E (GV Vũ Thị Giang)   THỨ…
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 TỪ NGÀY 13/9/2021 ĐẾN 18/9/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 2 (Từ 13/9/2021 =>  18/9/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2021 – 2022                                          LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 5C(GV Nguyễn Thị…
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 TỪ 06/9/2021 ĐẾN 11/9/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 2 (Từ 06/9/2021 =>  11/9/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2021 – 2022   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 5B (GV Phạm Thị Hòe)               Điểm số 2: 5E (GV Phạm Thị Năm)               Điểm số 3: 3D (GV Nguyễn Thị Minh Nguyệt)  
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 TỪ NGÀY 30/8/2021 ĐẾN 05/9/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 2 (Từ 30/8/2021 =>  5/92021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2021 – 2022   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 5A(GV Hoàng Thị Hạnh)               Điểm số 2: 5G (GV Vũ Thị Vân)               Điểm số 3: 3E (GV Đào Thị Thanh Thủy)  
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 TỪ NGÀY 23/8/2021 ĐẾN 28/8/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 1 (Từ 23/8/2021 =>  28/8/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2021 – 2022   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 1A(GV Trần Thị Thảo)               Điểm số 3: 1E (GV Nguyễn Thị Hồng)   THỨ SÁNG CHIỀU  HAI 23/8 + Học…
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THÁNG 8 TỪ NGÀY 16/8/2021 ĐẾN 21/8/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN  (Từ 16/8/2021 =>  21/8/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2021 – 2022   THỨ SÁNG CHIỀU  HAI16/8 + Họp chuyên môn (TP : BGH, Tổ trưởng CM) tại điểm số 1.+ Các tổ CM soạn bài giảng điện…
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17/5/2021 ĐẾN 22/5/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 36 (Từ 17/5/2021 =>  22/5/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   THỨ SÁNG CHIỀU   HAI 17/5 + Làm hồ sơ thi đua. – Trả học bạ học sinh thi Trường  THCS Nguyễn Hiền. -…
lct

LICH CÔNG TÁC TUẦN 34 TỪ NGÀY 03/5/2021 ĐẾN 08/5/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 34 (Từ 03/5/2021 =>  08/5/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021                                                LỚP TRỰC TUẦN      …
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 TỪ NGÀY 26/4/2021 ĐẾN 01/5/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 33 (Từ 26/4/2021 =>  01/5/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021                                LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 2B(GV Đinh Thị Hằng)               Điểm số 3: 1E…