Lịch Công Tác

lich-cong-tac-tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 TỪ 16/4 ĐẾN 20/4/2019.

    TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 32 ( TỪ 16/4/2019 => 20/4/2019 ) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019                                                    …
lich-cong-tac-tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 TỪ 8/4/2019-13/4/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 31 ( TỪ 8/4/2019 => 13/4/2019 ) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019                                                              …
lich-cong-tac-tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 TỪ 01/4 ĐẾN 06/4/2019

    TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 30 ( TỪ 1/4/2019 => 6/4/2019 ) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019                                                    …
lich-cong-tac-tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 TỪ 25/3 ĐẾN 31/3/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 29 ( TỪ 25/3/2019 => 31/3/2019 ) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019                                                    …
lich-cong-tac-tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 TỪ 18/3 ĐẾN 24/3/2019

  TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 28 ( TỪ 18/3/2019 => 24/3/2019 ) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019                                                    …
lich-cong-tac-tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 TỪ 11/3 ĐẾN 17/3/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 27 ( TỪ 11/3/2019 => 16/3/2019 ) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019                                                    …
lich-cong-tac-tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 TỪ 4/3 ĐẾN 9/3/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 26 ( TỪ 4/3/2019 => 9/3/2019 ) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019                                                    …
lich-cong-tac-tuan

lịch công tác tuần 25 từ 25/2 đến 2/3/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 25 ( TỪ 25/2/2019 => 2/3/2019 ) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019                                                    …
lich-cong-tac-tuan

LICH CÔNG TÁC TUẦN 24 TỪ NGÀY 18/2 ĐẾN 24/2/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 24 ( TỪ 18/2/2019 => 24/2/2019 ) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019                                                    …
lich-cong-tac-tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 TỪ 11/2/2019 – 16/2/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 23 ( TỪ 11/2/2019 =>16 /2/2019 ) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019                                                   …