Lịch Công Tác

lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 06/4/2020 ĐẾN 11/4/2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 06/4/2020 =>  11/4/2020) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                        …
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 30/3/2020 ĐẾN 04/4/2020

  TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 30/3/2020 =>  04/4/2020) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                      …
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 23/3/2020 ĐẾN 28/3/2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 23/3/2020 =>  28/3/2020) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                        …
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 16/3/2020 ĐẾN 21/3/2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 16/3/2020 =>  21/3/2020) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                        …
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 09/3/2020 ĐẾN 14/3/2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 09/3/2020 =>  14/3/2020) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                        …
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 02/3/2020 ĐẾN 07/3/2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 02/3/2020 =>  07/3/2020) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                        …
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 24/02/2020 ĐẾN 01/03/2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 24/02/2020 =>  01/03/2020) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                        …
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 17/02/2020 ĐẾN 22/02/2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 17/02/2020 =>  22/02/2020) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                        …
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 10/02/2020 ĐẾN 15/02/2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 10/02/2020 =>  15/02/2020) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020         THỨ SÁNG CHIỀU   HAI 10/02 + Nghỉ theo CV 40 – V7 của UBND tỉnh ngày  7/02/2020. Phòng chống dịch bệnh viên…
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ 06/02/2020 ĐẾN 08/02/2020

  TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 03/02/2020 =>  08/02/2020) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020                                                      LỚP…