Thông báo nhà trường

lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 TỪ NGÀY 30/12/2019 ĐẾN 04/01/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 18(Từ 30/12/2019 =>  04/ 01/2019) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 1A (GV Trần Thị Thảo )                                  Điểm số 2: 2C (GV Vũ Thị Tú)                                  Điểm số 3: 2G (GV Nguyễn Thị Mai)…
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 23/11/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 12 (Từ 18/11/2019 =>  23/11/2019) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2019 – 2020   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 3A (GV Dương Thị Kim Ngoan)                                  Điểm số 2: 4C (GV Lê Thị Huyền)                                  Điểm số 3: 4D (GV Ngô Thị Hồng…
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 ( từ 04/11/2019 đến 09/11/2019)

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 10 (Từ 04/11/2019 =>  09/11/2019) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2019 – 2020   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 4A (GV Vũ Thị Lệ Thủy)                                  Điểm số 2: 2E (GV Vũ Thị Tú)                                  Điểm số 3: 4G (GV Đặng Thị Hồng…