Thông báo nhà trường

lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 TỪ NGÀY 22/02/2021 ĐẾN 27/02/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 24 (Từ 22/02/2021 => 27/02/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021                                               LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1:…
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 TỪ NGÀY 08/12/2021 ĐẾN 13/02/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 23 (Từ 08/02/2021 => 13/02/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021   THỨ SÁNG CHIỀU  HAI08/02 + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu  BA09/02 + Nghỉ tết Nguyên…
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 01/02/2021 ĐẾN 06/02/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 01/02/2021 => 06/02/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 4B (GV Đoàn Thị Huệ)               Điểm số 3: 1E (GV Nguyễn Thị Hồng) VS cổng trường: 5E THỨ SÁNG
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 TỪ NGÀY 25/01/2021 ĐẾN 31/01/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 21 (Từ 25/01/2021 =>  31/01/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 4A (GV Vũ Thị Lệ Thủy)               Điểm số 3: 1G (GV Đặng Thị Diệu Thúy) VS cổng trường: 4G THỨ…
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 TỪ NGÀY 18/01/2021 ĐẾN 23/01/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 20 (Từ 18/01/2021 =>  23/01/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021                                             LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 3D…
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 TỪ NGÀY 11/01/2021 ĐẾN 16/01/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 19 (Từ 11/01/2021 =>  16/01/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 3C(GV Tô Thị Thúy)               Điểm số 3: 2E (GV Ngô Thị Đào) VS cổng trường: 5G THỨ SÁNG CHIỀU
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN 09/01/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 18 (Từ 04/01/2021 =>  09/01/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 3B(GV Tống Thị Minh Thương)  Điểm số 3: 3E (GV Lưu Thị Hồng Chung) VS cổng trường: 4E   THỨ SÁNG
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 TỪ 28/12/2020 ĐẾN 02/01/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 17 (Từ 28/12/2020 =>  02/01/2021) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 3A(GV Dương Thị KimNgoan) Điểm số 3: 3G (GV NguyễnThị Minh Nguyệt) VS cổng trường: 4G   THỨ SÁNG CHIỀU  HAI28/12 +…
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 TỪ NGÀY 21/12/2020 ĐẾN 26/12/2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 16 (Từ 21/12/2020 =>  26/12/2020) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 2C (GV Vũ Thị Tú) Điểm số 3: 3H (GV Đào Thị Thanh Thủy) VS cổng trường: 5E   THỨ SÁNG
lct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 TỪ NGÀY 14/12/2020 ĐẾN 19/12/2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 15 (Từ 14/12/2020 =>  19/12/2020) NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021   LỚP TRỰC TUẦN Điểm số 1: 2B (GV Đinh Thị Hằng) Điểm số 3: 4E (GV Ngô Thị Hồng Loan) VS cổng trường: 5G   THỨ SÁNG