Đội TNTPHCM Liên đội Trường Tiểu học Nam Hồng

Tháng Mười Một 2, 2016 8:10 sáng

  Đội TNTPHCM Liên đội Trường Tiểu học Nam Hồng

Đội TNTPHCM của trường Tiểu học Nam Hồng có tổng số đội viên là 145 em trong đó có: Nữ: 64 em, nam: 81 em và…… bạn nhi đồng. Ban chỉ huy Liên đội được biên chế là 5 em, trong đó có 1 Liên đội trưởng, 1 liên đội phó và 3 ủy viên. Năm học 2015- 2016, ngay từ những ngày đầu năm học, Liên đội đó kiện toàn tổ chức và đại hội Liên đội để bầu ra Ban chỉ huy Liên đội phụ trách các hoạt động một cách nề nếp  và có hiệu quả.

Các thành tích mà Liên đội đó đạt được trong năm học 2015- 2016

Học sinh giỏi toàn diện về các mặt là: 106/352 em

* Kết quả các cuộc thi cấp tỉnh:

Có 3 học sinh đạt danh hiệu viết chữ đúng và đẹp, trong đó có 2 em đạt giải nhất là em: Nguyễn Thị Thanh Xuân lớp 4A, em: Nguyễn Phương Thảo lớp 5B.

   * Kết quả các cuộc thi cấp huyện:

+ có 28 em đạt giải toán bằng tiếng việt qua mạng.

+ Có 12 em đạt giải toán bằng tiếng anh qua mạng.

+ 12 em đạt giải IOE.

+ Có 2 em đạt giải TDTD trong đó 1 giải nhì, 1 giải ba.

+ Có 40 em được công nhận: “Viết chữ đúng và đẹp”  

– Phát huy tốt truyền thống đó năm học 2016- 2017 ngay tư đầu năm học các lớp đó bầu ra HĐTQ của lớp và giới thiệu các bạn có năng lực, sở trường vào HĐTQ cấp trường. Ngày 07/ 10/ 2016 Liên đội tổ chức đại hội Liên đội và đó bầu ra được Ban chỉ huy Liên đội mới đó là các em:

Nguyễn Hải Vân – Chi đội Trần Quốc Toản- Liên đội trưởng

Nguyễn Thùy Trang- Chi đội Lê Văn Tám- Liên đội phó

Vũ Trung Hưng- Chi đội Kim Đồng- Ủy viên

Phạm Kiều Trinh- Chi đội Nguyễn Bá Ngọc- Ủy viên

Lê Bảo Phúc- Chi đội Trần Phú- Ủy viên

    14484889_1779579618962992_5810940315558315629_n 

          

– Liên đội sẽ duy trì tốt cỏc nề nếp trong năm học và cố gắng phấn đấu để đạt thành tích cao nhất trong năm học 2016- 2017. Liên đội phấn đấu nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCSHCM.