Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Hồng

Địa chỉ:  Xã Nam Hồng , Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà  Trần Thị Thoa – Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại:  – Email: thnamhong01@gmail.com