Chỉ đạo GV làm tốt công tác chủ nhiệm lớp là thành công lớn trong việc đổi mới các hoạt động giáo dục trong trường Tiểu học

Tháng Mười 19, 2017 3:40 chiều

MỤC LỤC

 1. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN.. 1
 2. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong đổi mới các hoạt động giáo dục của nhà trường : 1
 3. Xuất phát từ đổi mới các hoạt động giáo dục , đổi mới quản lý chất lượng giáo dục trong nhà trường. 2
 4. Thực tế về công tác chủ nhiệm lớp trong việc đổi mới các hoạt động giáo dục cho thấy: 2
 5. MÔ TẢ GIẢI PHÁP. 3
 6. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến. 3

1.1…………………. Thực trạng chỉ đạo giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp: 3

1.2. Những Ưu – Nhược của giải pháp cũ cho thấy việc đề xuất giải pháp mới nhằm khắc phục nhược điểm của giải pháp cũ: 3

1.2.1. Điểm mạnh: 3

1.2.2. Thuận lợi: 3

1.2.3. Điểm yếu: 4

1.2.4. Khó khăn: 4

1.3. Bảng khảo sát 4

 1. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến : 5

2.1. Vấn đề cần giải quyết : 5

2.1.1.   Nhận thức về hoạt động đổi mới công tác chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp của quản lý: 5

2.1.2. Chỉ đạo định hướng đổi mới công tác chủ nhiệm lớp: 5

2.1.3. Nhận thức về hoạt động đổi mới công tác chủ nhiệm  của giáo viên : 6

2.2. Sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ : 6

 1. Một số giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề đặt ra. 6

1, Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đổi mới công tác chủ nhiệm lớp: 6

2, Bồi dưỡng  nâng cao năng lực làm giáo viên chủ nhiệm  cho các GV.. 6

3, Thực hiện quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm một cách khoa học: 9

3.1. Xây dựng lớp học thân thiện. 11

3.1.1. Tăng cường công tác trang trí lớp học. 11

3.1.2. Thành lập ban hội đồng tự quản làm việc có hiệu quả. 16

3.1.3. Phát huy vai trò của một nhóm trưởng. 17

3.1.4. Xây dựng tập thể lớp hoà đồng trong giờ giải lao. 18

III. HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN MANG LẠI 21

 

 I. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN

  1. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong đổi mới các hoạt động giáo dục của nhà trường :

Trường học là cái nôi đầu tiên cho mỗi học sinh bắt đầu cuộc sống và lao động. Trong nhà trường, học sinh được tiếp thu những tri thức khoa học, những kĩ năng cần thiết để hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp ban đầu của con người mới. Môi trường giáo dục luôn có tác động rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người thông qua các mối  quan hệ xã hội đa dạng. Trong mối quan hệ đặc biệt ảnh hưởng lớn nhất đến các em đó là quan hệ Thầy ( cô ) chủ nhiệm với học trò của mình . Với cách xưng hô thân mật như : “Thầy con – Cô con”  đã làm các thầy cô ngày càng tích cực tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường , chủ động dổi mới nhận thức, đổi mới các hoạt động sư phạm, trau dồi đạo đức , chủ động tự học ,..

    Công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn ở Tiểu học đã có những đổi mới cơ bản. Bộ giáo dục và Đào tạo đưa ra các định hướng, hướng dẫn “Khung”, dành quyền quyết định những vấn đề cụ thể cho cơ sở . Được phân cấp và giao quyền tự chủ, các nhà trường đã chủ động trong việc thực hiện kế hoạch dạy học theo tinh thần tự chủ trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục, chủ động trong việc thực hiện chương trình một cách linh hoạt cho phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tiễn. Giáo viên được tự chủ thực hiện phân phối chương trình, lựa chọn nội dung, xác định yêu cầu cần đạt và thời lượng tiết học, bài học. Người giáo viên trong mỗi nhà trường lại tự làm mới mình thông qua việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học. Đó là: Dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, thực hiện dạy học tích hợp nhằm khơi dậy  hứng thú , tự giác học tập cho  học sinh .Người giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng.

2. Xuất phát từ đổi mới các hoạt động giáo dục , đổi mới quản lý chất lượng giáo dục trong nhà trường

Trong mục tiêu của đổi mới giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Đổi mới quản lý chất lượng trong nhà trường là mục tiêu của cấp học nói chung, nhà trường. Trong đó việc quản lý, giám sát, hỗ trợ giáo viên để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

 3. Thực tế về công tác  chủ nhiệm lớp trong việc đổi mới các hoạt động giáo dục cho thấy: 

– Các hoạt động của nhà trường đi vào nề nếp, chất lượng hay không là do việc quản lý khoa học, sáng tạo và linh hoạt của cán bộ quản lý đối với đội ngũ giáo viên của mình.

– Bảo đảm chất lượng giáo dục là nhiệm vụ của Nhà nước, nhà trường và toàn xã hội. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo và tăng cường đầu tư cho các điều kiện đảm bảo chất lượng , ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định các hoạt động trong quá trình giáo dục của nhà trườn và quy dịnh chuẩn “ Đầu ra’. Nhà trường tự chủ trong việc khai thác, bảo quản, sử dụng hiệu quả các điều kiện đảm bảo chất lượng.

– Thực hiện đổi mới công tác tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường theo mô hình Trường học mới VNEN.Là một cán bộ quản lý tôi thấy đổi mới quản lý chất lượng giáo dục tron nhà trường phải bắt đầu từ việc quản lý, giám sát, hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm, chính vì vậy tôi đã chọn đề tài:  Chỉ đạo GV làm tốt  công tác chủ nhiệm lớp là  thành công  lớn  trong việc đổi mới các hoạt động giáo dục trong trường Tiểu học .

 


 II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP

1.                      Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến

 • Thực trạng chỉ đạo giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp:

* Về phía quản lý: Sự chỉ đạo theo kiểu  lối mòn của quản lý:

– Chỉ đạo GV dạy và làm đúng theo kế hoạch đã xây dựng.

– Triển khai đúng theo sự chỉ đạo của PGD& ĐT,  Sở GD&ĐT.

– Triển khai và tập huấn đúng theo các công văn, đợt tập huấn mà SGD & ĐT, PGD & ĐT yêu cầu.

– Việc phân công chuyên môn gần như cố định, không luân chuyển.

* Về phía giáo viên:

– Làm công tác chủ nhiệm thông qua kinh nghiệm bản thân, học lỏm bạn bè đồng nghiệp.

1.2. Những Ưu – Nhược của giải pháp cũ cho thấy việc đề xuất giải pháp mới nhằm khắc phục nhược điểm của giải pháp cũ:

1.2.1. Điểm mạnh:

– Đội ngũ GV nhà trường đều đạt trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và đạt chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học. Một số GV đã quan tâm và thực hiện đổi mới công tác dạy học.

  1.2.2. Thuận lợi:

–  Trường đã có kinh nghiệm trong  thực hiện dạy học theo Mô hình trường Tiểu học Mới Việt Nam ( VNEN ).

– Phụ huynh đã thay đổi nhận thức, hiểu, quan tâm mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập cho học sinh, quan tâm giúp đỡ giáo viên rất nhiều trong công tác giảng dạy cũng như thây đổi không gian lớp học. Họ đã biết cách sử dụng sách giáo khoa để  hướng dẫn con em mình học ở nhà.

– Học sinh càng ngày càng tự tin, tự giác trong học tập. Biết tự học ở nhà, trên lớp đã bước đầu biết sử dụng 10 bước học tập.

 1.2.3. Điểm yếu:

– Về phía GV: Việc thay đổi  tư duy, tự làm tươi mới bản thân, mạnh dạn, sáng tạo thông qua việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tự tìm tòi học hỏi của đội ngũ GV. Nhiều  giáo viên đến trường chỉ quan tâm đến việc thu nộp, dạy các môn học, mà chưa quan tâm đến các hoạt động giáo dục khác .

1.2.4. Khó khăn:

Việc đổi mới các hoạt động trong nhà trường, nhất là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Các hoạt động bề nổi của nhà trường chưa cao.

Thay đổi cảnh quan trường lớp chậm, không theo kịp với các trường trong toàn huyện.

1.3. Bảng khảo sát

    Dựa trên một số khối lớp đã được áp dụng, sử dụng các biện pháp có trong đề tài đã so sánh những lớp không sử dụng các biện pháp khắc phục đó ở một  số khối lớp trong nhà trường của năm học vừa qua như sau.

BẢNG SO SÁNH

Chưa áp dụng đổi mới:

 Khối Tổng số GV Đạt Không Đạt
SL % SL %
Khối lớp 3 3 1 33,7% 2 66,3%
Khối lớp 4 2 1 50% 1 50%
Khối lớp 5 2 1 50% 1 50%

 

Đã  áp dụng đổi mới :

 Khối Tổng số GV Đạt xs Không Đạt
SL % SL %
Khối lớp 3 3 2 66,3% 1 33,7%
Khối lớp 4 2 1 50% 1 50%
Khối lớp 5 2 1 50% 1 50%

 

2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến : 

2.1. Vấn đề cần giải quyết :

2.1.1.   Nhận thức về hoạt động đổi mới công tác chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp của quản lý:

Đổi mới công tác chỉ đạo Giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp là sử dụng hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp, các hoạt động giáo dục để tổ chức quá trình dạy học trong nhà trường nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động của nhà trường.

Dạy cho GV phương pháp, cách thức làm công tác chủ nhiệm lớp sao cho hiệu quả mang lại tổ chức các hoạt động dạy học các môn học,  các hoạt động giáo dục của nhà trường đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ.

2.1.2. Chỉ đạo định hướng đổi mới công tác chủ nhiệm lớp:

– Quá trình đổi mới chương trình giáo dục ở Tiểu học cũng đồng thời là quá trình đổi mới một cách  mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo từ trung ương đến cơ sở. Quá trình đổi mới công tác quản lý phải được thực hiện trên tinh thần:

+ Phân cấp quản lý, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của mỗi Giáo viên, mà người đứng đầu là Tổ khối trưởng.

+ Thực hiện tốt chức năng quản lý của các cấp và hoạt động kiểm tra, giám sát.

+ Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thực hiện thành công đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông.

 

2.1.3. Nhận thức về hoạt động đổi mới công tác chủ nhiệm  của giáo viên :

+ Đổi mới công tác chủ nhiệm là làm tốt nhiệm vụ của người giáo viên trong năm học. Làm tốt đổi mới công tác chủ nhiệm chính là đổi mới phương thức quản lý việc tự học của học sinh.

+ Đổi mới công tác chủ nhiệm là việc làm cấp bách, thiết thực trong việc nâng chất lượng đại trà, là yếu tố quan trọng trong đổi mới các hoạt động giáo dục của nhà trường.

 – Giáo dục con người toàn diện được thể hiện rõ trong chương trình giáo dục Tiểu học ( Mục tiêu, nội dung, phương pháp, kiểm tra đánh giá ), trong quan điểm chỉ đạo của nghành, trong các phong trào và hoạt động giáo dục đang diễn ra ở các nhà trường. Tất cả các hoạt động giáo dục trong nhà trường dều hướng vào mục tiêu phát triển con người toàn diện cho học sinh Tiểu học.

2.2. Sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ:

3. Một số giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề đặt ra

1, Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đổi mới công tác chủ nhiệm lớp:

     Để bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đổi mới quản lý công tác chủ nhiệm trong trường Phổ thông chúng ta cần tổ chức cho các GV:

+ Không ngừng học tập, nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng, chính phủ, thấm nhuần tinh thần của nghị quyết 29/TU về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, hững vấn đề cốt lõi của việc đổi mới.

+GV thấy được vị trí, vai trò của GV CN lớp đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bậc học: Ngày nay GVCN lớp ngoài lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, còn đòi hỏi có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong ứng xử sư phạm, có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục.

2, Bồi dưỡng  nâng cao năng lực làm giáo viên chủ nhiệm  cho các GV

Nâng cao năng lực của đội ngũ , phù hợp với các  yêu cầu giáo dục HS:

+ Năng lực ngoại giao

+ Kĩ năng giải quyết các xung đột

+  Đó là năng lực tổ chức các buổi họp phụ huynh , năng lực giao tiếp  ,…

Năng lực Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp:

Như tổ chức buổi chào cờ, tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt tập thể, các buổi học ngoài vườn, buổi trải nghiệm, trải nghiệm sáng tạo.

+ Kĩ năng xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch cho các tiết ( buổi ) trải nghiệm, trải nghiệm sáng tạo.

* Vì hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn theo chủ đề, vận dụng kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm của bản thân vào cuộc sống một cách sáng tạo.Thông qua hoạt độn học sinh cảm nhận và hình thành phát triển các năng lực, phẩm chất .

* Hoạt động trải nghiệm sáng tạo sử dụng một số hình thức chủ yếu sau: thực địa, thực tế, tham quan, trò chơi, làm quen với nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ, giao lưu, sân khấu hóa, thực hành lao động nhà trường như làm vệ sinh,..

* Nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo được lựa chọn trong môn học hoặc theo chủ đề phù hợp với thực tế nhà trường, địa phương. Giáo viên, các tổ chức, cá nhân tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hiện hoạt động. HS vừa là người tham gia vừa là người thiết kế và tổ chức hoạt động.

* Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, GV, cha mẹ HS và đại diện HS cùng phối hợp để xây dựng kế hoạch trải nhiệm ngay từ đầu năm.

Hình ảnh: Giáo viên và HS khối 4,5 cùng với phụ huynh thăm Lăng Bác

Hình ảnh: Cô trò lớp 4B làm đất khu vườn

 

 

  Hình ảnh: Cô trò lớp 5A đang chăm sóc vườn rau

 

Hình ảnh: Cô trò lớp 5B đang thu hoạch rau

 

3, Thực hiện quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm một cách khoa học:

2.1.2. Nắm vững phương pháp quản lý hiện đại, để có thể điều hành các hoạt động trong vai trò chủ nhiệm lớp, đem lại hiệu quả tốt, đáp ứng yêu các mục tiêu, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở địa phương. Theo dõi sát sao tình hình chất lượng dạy học qua dự giờ thăm lớp, các đợt kiểm tra học kì 1, cuối năm.

2.1.3. Chỉ đạo Giáo viên kiểm tra , đánh giá kết quả học tập của HS đúng theo TT 30 ngày 28 tháng 8 năm 2014 kết hợp với TT22 ngày 16 tháng 11 năm 2016 .

2.1.4. Khuyến khích việc tự học tự bồi dưỡng của GV  bằng việc xây dựng cơ chế quản lý , chính sách hỗ trợ , tạo mọi điều kiện cho GV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ .

2.1.5. Quản lý hoạt động  học của học sinh : Khơi dậy niềm say mê học tập, tính sáng tạo, tự giác, tự trọng, tự tin trong học tập thông qua 10 bước học tập. Khuyến khích các em tự làm công cụ học tập, ý thức tự quản trong các giờ học. Động viên khen thưởng kịp thời khi các em có việc làm hay biểu hiện tốt.

 • Bước 1: Làm tốt công tác tuyên truyền :

Đối với đội ngũ GV :

– Đổi mới tư duy, nhận thức cho đội ngũ: Khơi nguồn cảm hứng từ GV, lòng nhiệt tình, tận tâm tận tụy trong công việc, phát hiện và bồi dưỡng những GV có năng lực .

Tăng cường nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải đỏi mới công tác chủ nhiệm . Biết phối kết hợp giữa các lực lượng xã hội để đẩy mạnh phong trào của lớp , của nhà trường.

– Làm thay đổi nhận thức của giáo viên : thực hiện tốt đổi mới công tác chủ nhiệm  là một trong các nhiệm vụ trọng tâm và tiên quyết của năm học.Muốn thực hiện nhiệm vụ “ Tăng cường trải nghiệm sáng tạo” thì cần thiết phải làm tốt công tác chủ nhiệm .

Cha mẹ HS: Tuyên truyền thông qua các kênh như:

Gián tiếp: Qua GV chủ nhiệm, qua phương tiện thông tin, lấy phiếu điều tra cuối mỗi năm học, …

Trực tiếp: trong các cuộc họp phụ huynh, Tuyên truyền và vận động tới cộng động xã hội như Hội phụ nữ, Cấp lãnh đạo xã vào cuộc, tạo thêm điều điều về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho nhà trường.

 • Thông qua Ban chấp hành cha mẹ HS, chủ tịch hội cha mẹ đến các chi hội của các khối lớp.

– Tập huấn cho Tổ chuyên môn  và giáo viên trong tổ:

3.1. Xây dựng lớp học thân thiện.

3.1.1. Tăng cường công tác trang trí lớp học

 • Cấu trúc môi trường học tập thay đổi. Mỗi lớp học là một không gian mở mà cô giáo không phải lúc nào cũng đứng hay ngồi trên bục giảng, với các công cụ học tập, đồ dùng, trang bị trong phòng học đều làm cho tiết học thân thiện, nhẹ nhàng, hiệu quả

 Mỗi ngày đến trường, đến lớp là một ngày vui, bản thân các em thêm yêu trường yêu lớp, gắn bó với ngôi nhà chung đó. Việc trang trí lớp học thân thiện là một sự sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh  nó tạo cho các em nhận thức về cái đẹp và có ý thức gìn giữ trường lớp của mình sạch đẹp, góp thêm cho lớp học một luồng không khí thân thiện, thoải mái, sinh động, hăng say trong giờ học, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Vì vậy, tôi đã kết hợp với phụ huynh và học sinh để tổ chức trang trí lớp học. Tôi đã hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh dùng các tờ giấy bìa để gấp các phong bì thư, các ngôi nhà nhỏ xinh xắn sau đó cùng trang trí lên tờ giấy A0  để làm hòm thư điều em muốn nói, hòm thư cá nhân nhằm giúp cho học sinh có cơ hội bày tỏ ý kiến, những điều em không tiện nói trước lớp, những ý kiến, những chia sẽ về cuộc sống, hoàn cảnh gia đình, về tâm sinh lý….Giúp  cho học sinh bày tỏ tất cả những vướng mắc trong cuộc sống và trong học tập, các em viết một bức thư nhỏ và gửi vào hòm thư của lớp. Cuối mỗi tuần giáo viên sẽ mở hòm thư phân loại và có cách xử lý cho từng vấn đề học sinh đặt ra, có thể phối hợp với gia đình, nhà trường, địa phương để có cách giải quyết tế nhị và có hiệu quả nhất.

Coi trọng việc đổi mới không gian lớp học :

Triển khai đầy đủ, có chất lượng việc đổi mới không gian lớp học ngay từ đầu năm .

Không gian lớp học là nơi diễn ra các hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò. Việc bố trí sắp xếp hợp lý các phương tiện phục vụ dạy học sẽ tạo ra không gian thoải mái , nhẹ nhàng cho cả giáo viên và học sinh .- Việc sắp xếp các góc: góc học tập, góc môi trường, góc thư viện, … là những phương tiện hỗ trợ đắc lực cho hoạt động dạy học .

Góc học tập , đồ dùng dạy học là nơi lưu giữ  các sản phẩm do chính các em tạo ra cùng với đồ dùng, công cụ phục vụ cho việc dạy và học của cô trò. Để phong phú hơn các lớp đã thay đổi chủ đề, chủ điểm của môn học làm học sinh hứng thú trong việc sử dụng.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm của HS lớp 1C được các em lưu giữ .

Góc môi trường của các lớp được hình thành và chăm sóc bởi chính bàn tay các em, cha mẹ các em nên mỗi lớp mỗi vẻ, mang sắc màu riêng, không gian riêng. Các sản phẩm cây cảnh, cây hoa được trưng bày theo chủ đề học tập nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiếp thu bài môn Tiếng Việt.

Góc cộng đồng: Giáo viên và học sinh sưu tầm, giới thiệu về văn hóa lịch sử của địa phương, dân tộc, các tác phẩm thơ ca hò vè, trò chơi dân gian….Các sản phẩm của địa phương làm ra. Chính hoạt động này kích thích các em hứng thú tìm tòi, sưu tầm, giới thiệu và qua đó cũng sẽ giúp các em thêm yêu văn hóa, lịch sử truyền thống một cách tự nhiên, bền vững.

Góc môi trường của các lớp được hình thành và chăm sóc bởi chính bàn tay các em, cha mẹ các em nên mỗi lớp mỗi vẻ, mang sắc màu riêng, không gian riêng. Các sản phẩm cây cảnh, cây hoa được trưng bày theo chủ đề học tập nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiếp thu bài môn Tiếng Việt.

Học sinh lớp 1A đang chăm sóc góc môi trường .

 • Thư viện lớp học: Việc học không chỉ bó hẹp trong lớp giữa HS, GV và sách giáo khoa mà có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau , trong đó có học thông qua đọc sách báo,tài liệu, truyện,.. Năm học này nhà trường đi sâu vào việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Việc xây dựng  tủ sách thân thiện có sự đóng góp của phụ huynh, học sinh, giáo viên, có sự giúp đỡ của nhà trường và địa phương tạo điều kiện cho các em ham đọc sách, mở rộng hiểu biết, phát triển khả năng được cho các em. Rèn kĩ năng sống có trách nhiệm, có ý thức bảo quản tài sản chung, có thói quen sống  gọn gàng, ngăn nắp.Đọc sách là một thói quen tốt giúp hình thành kĩ năng tự học độc lập cho HS.
 • GV cần được huấn luyện về cách tổ chức tiết học thư viện và các hoạt động hướng dẫn, khuyến khích HS đọc sách.

Hình ảnh: Góc thư viện của lớp 5A.

 

Hình ảnh: HS lớp 4A trong giờ đọc sách

3.1.2. Thành lập ban hội đồng tự quản làm việc có hiệu quả.

Giáo viên phải xây dựng được Hội đồng tự quản học sinh, tìm hiểu kĩ về từng học sinh của lớp mình. Coi trọng công tác tổ chức lớp ngay từ đầu năm học. Xây dựng được Hội đồng tự quản học sinh nhiệt tình có năng lực chỉ đạo lớp.

Việc thành lập hội đồng tự quản lớp giúp học sinh rèn phương pháp tự học, tự giác, tự quản, tự trọng, tự tin, tự đánh giá, tự hợp tác, tự rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh.

 Hội đồng tự quản  học sinh là một biện pháp giáo dục nhằm thúc đẩy sự phát triển về đạo đức, tình cảm và xã hội của học sinh thông qua những kinh nghiệm hoạt động thực tế của các em trong nhà trường và mối quan hệ với những người xung quanh.Lớp nào có HĐTQ hoạt động tốt , lớp đó sẽ có nhiều phong trào tốt. Hoạt động của các câu lạc bộ trong lớp đó cũng chất lượng .

 • Đầu tháng 8, thực hiện biên chế lớp, mỗi lớp sĩ số không quá 35 em .
 • Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cho lớp bầu HĐTQ lớp, biên chế tổ, phân công cho các thành viên.
 • Yêu cầu GV chủ nhiệm tập huấn cho các em nhóm trưởng, trưởng ban, … Vì đối với các em lớp 1 năm đầu tiên có bước vào học tiểu học còn nhiều điều lạ lẫm: Như tên gọi Chủ Tịch HĐTQ chứ không gọi là lớp trưởng như mẫu giáo, …

Cô Đoàn Thị Huệ đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong việc dạy VNEN vào dạy các hoạt động giáo dục đạo đức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là hình ảnh cô cùng các em HĐTQ cùng xây dựng nội quy lớp.

 • Bước 6: Thực hiện việc phân cấp phân quyền nhưng vẫn phát huy tính tự giác, tự chủ trong công việc của mỗi giáo viên.

3.1.3. Phát huy vai trò của một nhóm trưởng

  Học theo mô hình VNEN, bàn ghế sẽ được sắp xếp cho học sinh ngồi đối diện nhau. HS tự thảo luận, tự tìm vướng mắc và tự đưa ra phương án giải quyết.

Công việc chính của nhóm trưởng đó là:

 • Thay giáo viên điều hành các bạn hoạt động nhóm. Xác định được mục tiêu của hoạt động nhóm. Phân công nhiệm vụ cho công bằng giữa các thành viên trong nhóm.
 • Huy động được sự tham gia của mọi thành viên vào giải quyết nhiệm vụ nhóm. Hướng dẫn các bạn biết cách tìm kiếm hỗ trợ và giải quyết được một số khó khăn gặp phải.
 • Biết quản lí và sử dụng thời gian hiệu quả, biết sử dụng và bảo quản tài liệu học tập. Biết tổ chức và quản lí công việc. Biết giơ thẻ khi đã hoàn thành công việc và biết giơ thẻ cứu trợ khi không tự giải quyết được công việc.

Qua kinh nghiệm giảng dạy, tôi nhận thấy giáo viên nên bao quát lớp, vừa đánh giá đúng nhóm nào làm nhanh nhất, chậm nhất, nhóm nào giơ thẻ hoàn thành lên trước hoặc nhóm nào chậm nhất, nhóm nào giơ thẻ cần cứu trợ, để từ đó giáo viên kịp thời đến kiểm tra hay giúp đỡ.

3.1.4. Xây dựng tập thể lớp hoà đồng trong giờ giải lao.

Muốn xây dựng được mối đoàn kết giữa các bạn trong lớp với nhau, thì vai trò của hội đồng tự quản cũng không kém phần quan trọng đặc biệt là ban văn nghệ của lớp. Ban văn nghệ dưới sự hướng dẫn của giáo viên, vào giờ ra chơi ban văn nghệ tự tổ chức, tự khởi xướng ra các hoạt động, các trò chơi và giáo viên cùng tham gia chơi với học sinh. Trước khi chơi, giáo viên thường đưa ra những giải thưởng thú vị, giải nhất có thể là gói bánh, gói kẹo, hộp phấn…. để kích thích tinh thần chơi của các em.

Ví dụ: Trò chơi “Kéo co” không chỉ đòi hỏi sức mạnh, sự khéo léo mà còn đòi hỏi tinh thần đoàn kết cao. Nếu như không có sự hợp tác – đoàn kết cao thì chắc chắn sẽ thua cuộc.

Qua trò chơi, giáo viên vừa giúp ban văn nghệ thêm mạnh dạn, tự tin, rèn luyện thêm kỹ năng điều hành lớp vui chơi, văn nghệ, vừa giúp các em thể hiện sự đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ  nhau để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua những giờ giải trí thú vị ấy, HS càng thân thiết, quý mến nhau hơn và chắc chắn rằng các em sẽ sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

( Hình ảnh chơi  )

 • Bước 2 : Làm tốt công tác phổ cập XMC:
  • Ngay đầu tháng 2 hàng năm, GV phối kết hợp với ban chỉ đạo phổ cập tiến hành các việc sau:

Rà soát lại trẻ 6 tuổi xem có cháu nào chưa ra lớp  nhà trẻ, cùng với các cô giáo Mầm non đưa các em ra lớp, tạo cơ hội cho các em được sớm hòa nhập chuẩn bị các điều kiện cho trẻ em làm quen với môi trường mới.

 

 

 • Bước 3 : Sắp xếp , lựa chọn đội ngũ  :

 Ví dụ :  Chọn những GV phát âm chuẩn , chữ viết đẹp  ân cần để dạy lớp 1 .    Để dạy tốt môn Tiếng Việt theo công nghệ giáo dục, nhà trường đã dành những ưu tiên đặc biệt cho khối lớp 1. Đặc biệt là ưu tiên về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình, trách nhiệm. Đến thời điểm này, các đồng chí giáo viên đã nắm chắc được phương pháp dạy; các em học sinh đọc thông, viết thạo, nắm chắc luật chính tả và hệ thống ngữ âm của Tiếng Việt”.   

 • Bước 4: Phối hợp các lực lượng cùng GV CN nâng cao hiệu quả của CN lớp

Phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh , đoàn thanh niên , công đoàn của nhà trường để chăm lo giúp đỡ GV hoàn thành nhiệm vụ một GV CN lớp .

 • Bước 5 : Tăng cường nắm bắt thông tin và nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp  thông qua  phần tư vấn tâm lý học đường : Kinh nghiệm cho thấy một GV làm công tác chủ nhiệm tốt thì :

Phải hết lòng vì học sinh thân yêu, bám lớp, hiểu hết cặn kẽ tình hình của lớp.

Phải công bằng trong đánh giá học sinh,có ứng xử khôn khéo.

Phải có năng lực chuyên môn vững vàng, được học sinh tin tưởng.

Có năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục, đặc biệt là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như: HĐ trải nghiệm, trải nghiệm sáng tạo.

 • Bước 6: Xây dựng qui chế quản lý đội ngũ Gv CN lớp gắn với công tác thi đua: Đầu năm học cùng với Hiệu trưởng xây dựng tieu chí thi đua và đưa vào nghị quyết hội đồng
 • Bước 7: Thực hiện nghiêm túc, chất lượng các kì thi, kiểm tra học kì, cuối năm.
 • Bước 8: Kiểm tra, đánh giá, giám sát, tư vấn, điều chỉnh, thúc đẩy một cách kịp thời và hiệu quả.

Kiểm tra là nhằm vào công việc chứ không phải nhằm vào con người. Kiểm tra để đánh giá, khơi dậy tiềm năng sẵn có của mỗi thành viên nhà trường, để học làm tốt phần việc còn lại. Định chuẩn, lượng hóa và thu thập thông tin, minh chứng là những nguyên tắc trong kiểm tra. Sau đó rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo của ban giám hiệu với việc thực hiện của giáo viên nhằm khắc phục những tồn tại không đáng có, phát huy hơn nữa sự sáng tạo trong mỗi người.

 Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm  nói chung, thực hiện kế hoạch của nhà trường nói riêng, đội ngũ giáo viên trong mỗi nhà trường đều xác định được: Người giáo viên Tiểu học luôn là tấm gương phản chiếu, là người tận tụy tận tâm, yêu nghề mến trẻ.

 Sau mỗi năm học các nhà trường nên tổ chức Họp tổ chuyên môn, họp hội đồng sư phạm, để bình bầu, chia sẻ những gương sáng tạo rút ra điều thực sự mới mẻ về nghiệp vụ sư phạm để tổng kết, đúc rút kinh nghiệm đổi mới công tác chủ nhiệm chẳng hạn như:

1,       Trong việc tổ chức lớp:

Cô đã tiến hành cho học sinh bầu HĐTQ như thế nào ?

Hội đồng tự quản lớp cô có bao nhiêu ban?

Công việc chính của mỗi ban là làm gì ? làm như thế nào ?

Sang năm có nên giữ nguyên các ban như vậy không ?

2,  Phối kết hợp giữa đổi mới không gian lớp học với việc thay đổi hình thức học như đưa tiết học ra ngoài không gian, đổi mới các hoạt động Giáo dục: tổ chức hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm sáng tạo là một việc làm hết sức cần thiết đối với đội ngũ quản lý trong nhà trường Tiểu học hiện nay nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả cho việc làm công tác chủ nhiệm. .

Tóm lại:

Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp là Tổ chức các hoạt động cụ thể linh hoạt, sinh động và hiệu quả. Việc xây dựng kế hoạch hoạt cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm của nhà trườngđã làm nên thành công  trong việc đổi mới các hoạt động giáo dục trong trường Tiểu học.

III. HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN MANG LẠI

     –   100%  GV tham gia đổi mới công tác chủ nhiệm thông qua các hoạt động trong mỗi lớp được thay đổi, học sinh học tập một cách tích cực, hiệu quả”.Cuối năm học xếp loại công tác chủ nhiệm đã thay đổi rõ nét: không có GV không đạt về công tác CN.

     – Việc đổi mới các hoạt động giáo dục trong nhà trường, trong đó có các môn học và hoạt động giáo dục giúp phần tạo nên những học sinh khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ham hoạt động, biết yêu thương, quý trọng con người, yêu thiên nhiên, yêu nghệ thuật; có kĩ năng sống, biết sống an toàn, chia sẻ và hợp tác; Thích học, biết cách tự học và học tốt các môn học. Các em cảm thấy “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui ”.  Như vậy việc vận dung đổi mới công tác chủ nhiệm đã đi đúng theo định hướng phát triển năng lực của người học.

     * Đánh giá kết quả thực nghiệm.

   BẢNG SO SÁNH

Chưa áp dụng đổi mới :

 Khối Tổng số GV Đạt Không Đạt
SL % SL %
Khối lớp 3 3 1 33,7% 2 66,3%
Khối lớp 4 2 1 50% 1 50%
Khối lớp 5 2 1 50% 1 50%

 

Đã  áp dụng đổi mới :

 Khối Tổng số GV Đạt xs Không Đạt
SL % SL %
Khối lớp 3 3 2 66,3% 1 33,7%
Khối lớp 4 2 1 50% 1 50%
Khối lớp 5 2 1 50% 1 50%

 

 • Tiểu kết : So sánh bảng trên ta thấy : Khi giáo viên làm tốt việc đổi mới công tác chủ nhiệm có nghĩa là giáo viên đó đã thực hiện đổi mới các hoạt động của lớp mình, đã mạnh dạn cải tiến cách thức tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp theo định hướng phát triển năng lực của người học . Thực tế hoạt động quản lý lớp là thước đo mức độ hình thành , phát triển trình độ và năng lực quản lý của mỗi cá nhân làm công tác chủ nhiệm lớp. Để đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay , GV cần tự rèn luyện , bồi dưỡng theo các tiêu chí chuẩn nghề nghiệp để trở thành GVCN giỏi .
 • Với vai trò quản lý của mình, chúng ta cần kết hợp đào tạo với tự đào tạo , bồi dưỡng theo các phương thức : cung cấp nội dung, tài liệu và yêu cầu GVtự học, tự nghiên cứu kết hợp với kiểm tra giám sát nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, như tổ chức thi GVCN Giỏi , ..


 1. CAM KẾT KHÔNG  SAO CHÉP LẠI  HOẶC VI  PHẠM  BẢN QUYỀN 
         Tôi xin cam đoan các giải pháp mà tôi trình bày trong sáng kiến không sao chép ở bất kì tài liệu nào, lần đầu được công bố.

 

CƠ QUAN ĐƠN VỊÁP DỤNG SÁNG KIẾN(xác nhận)…………………………………………………………………………………………………………………………

(Ký tên, đóng dấu)

TÁC GIẢ SÁNG KIẾN(Ký tên)  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Loan

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT

(xác nhận, đánh giá, xếp loại)

(LĐ phòng ký tên, đóng dấu)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..