LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Tháng Tư 27, 2018 4:29 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

(Từ ngày 30/04 -> 06/05)

Lớp trực tuần: 4B

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC GIÁM HIỆU NGƯỜI TRỰC VĂN PHÒNG 
HAI 30/04 – Nghỉ 30/04 – Nghỉ 30/04
BA  01/05 – Nghỉ ngày Quốc tế lao động – Nghỉ ngày Quốc tế lao động  
02/05 – Lên lớp.– Nộp kết quả bài khảo sát môn Tiếng Anh khối 3. – Lên lớp. Đ/c Thoa  Đ/c Mơ 
NĂM 03/05

– Lên lớp.

– Lên lớp.  Đ/C Loan   Đ/C Dung  
SÁU 04/05 – Lên lớp.- Hội ý hội đồng triển khai công tác tuần. – Lên lớp.  Đ/C Thoa Đ/C Mơ
BẢY 05/05  
C.N 06/05  – Tổng vệ sinh môi trường