Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2018. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2019

Tháng Mười Hai 25, 2018 9:09 sáng

Phòng GD&ĐT Nam Trực                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Tiểu học Nam Hồng                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO

THỰC HIỆN NHIỆN VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 1 NĂM 2018

 

 1. TÌNH HÌNH CHUNG:
 2. Đội ngũKhông thay đổi, đảm bảo đủ.
 3.   Học sinh: Không biến động, duy trì 425 em.
 4. KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THÁNG 12
 5. Thực hiện đúng nội dung chương trình tuần  14,15,16,17.
 6. Cử 4 giáo viên tham gia Hội thi GV dạy giỏi và GVCN giỏi. Có 2 hs tham gia thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện.
 7. Triển khai BHYT học sinh.
 8. Đ/c Hiến tham gia tập huấn tại Sở
 9. Hoàn thành việc đánh giá CCVC theo CV 751/UBND-PNV và CV 314/ PGDDDDT-TCCB
 10. Tổ chức bàn giao, chia tay đ/c Hiệu trưởng về nghỉ chế độ
 11. Các lớp thực hiện có hiệu quả nội dung, kế hoạch ôn tập học kỳ I.
 12. Sinh hoạt chuyên môn cấp miền tại TH Nam Đào với chủ đề:” Dạy hoc- giáo dục – STEM”

III. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 1.

    Nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2019 chủ đề : “ tập trung cho nâng cao chất lượng – kết thúc HKI năm học 2018 -2019 đạt kết quả tốt “

 1. Kết thúc HKI (ngày 8/01/2019), bắt đầu HKII (ngày 10/01/2019)

   Thực hiện chương trình tuần 18,19,20,21.

 1. Tổ chức nghiêm túc kiểm tra cuối học kỳ I theo lịch chung của phòng.( HĐSP )
 2. Tổng hợp kết quả, báo cáo theo mấu nộp phòng đúng lịch ( Đ/C Loan )
 3. Tổ chức cho GV tham gia lich sinh hoạt chuyên môn tại trường để giúp GV tháo gỡ được những băn khoăn trong việc thực hiện thông tư 22 và kèm cặp HS chưa hoàn thành môn học trong quá trình học tập.
 4. Hoàn thiệncác loại báo cáo tổng hợp, cập nhật dữ liệu lên phần mềm CSDL.

     6.GV vào sổ tổng hợp, kq GD HKI. Cập nhật và hoàn thiện các loại hồ sơ cá nhân để kiểm tra chéo khối

 1. Đại hội cha mẹ học sinh toàn trường

 

                                                                                                         Nam Hồng, ngày 24 tháng 12 năm 2018

                                                                                                                      P.  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        Nguyễn Thị Loan