LỊCH C ÔNG TÁC TUẦN 3 TỪ NGÀY 20/9/2021 ĐẾN 25/9/2021

Tháng Chín 18, 2021 10:54 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 3 (Từ 20/9/2021 =>  25/9/2021)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2021 – 2022

 

LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 4A(GV Vũ Thị Lệ Thủy)

              Điểm số 2: 4G (GV Lê Thị Huyền)

              Điểm số 3: 2E (GV Vũ Thị Giang)

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI

20/9

+ Thực hiện chương trình tuần 2.+ Sinh hoạt dưới cờ (Lồng ghép trao quà lãnh đạo tỉnh; Hội đồng hương tại HN; Huyện Đoàn Nam Trực)

+ Lên lớp.

+ Tổ chức sinh hoạt tập thể (Tìm hiểu về tết Trung thu).
 BA

21/9

+ Lên lớp. + Lên lớp.
            TƯ

22/9

+ Lên lớp.+ Đón đoàn UBKT Đảng xã Nam Hồng. + HĐCLB.+Tập huấn thư viện Zoom tại TH Nam Thắng ( Đ/c HT, Thảo, Hằng, Tô Thúy, Liên, Huyền, Hạnh, Lý)
 NĂM

23/9

+ Lên lớp. + Lên lớp.
SÁU24/9 + Lên lớp. + Lên lớp.
BẢY25/9 + HĐCLB. + Họp hội đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1  ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2   ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 3   TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 HAI Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c Hiền Đ/c Hiền  
 
 
 BA Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c Hiền Đ/c Hiền  
 
  Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Quế Đ/c Quế
 
 NĂM Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Hiền Đ/c Hiền
 SÁU Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Hiền Đ/c Hiền
 
BẢY Đ/c HT   Đ/c Loan Đ/c Quế