LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 TỪ 06/9/2021 ĐẾN 11/9/2021

Tháng Chín 5, 2021 11:29 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 2 (Từ 06/9/2021 =>  11/9/2021)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2021 – 2022

 

LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 5B (GV Phạm Thị Hòe)

              Điểm số 2: 5E (GV Phạm Thị Năm)

              Điểm số 3: 3D (GV Nguyễn Thị Minh Nguyệt)

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI

06/9

+ Thực hiện chương trình tuần 1.+ Lên lớp. + Lên lớp.
 BA

07/9

+ Lên lớp. + Lên lớp.
            TƯ

08/9

+ Lên lớp. + HĐCLB.
 NĂM

09/9

+ Lên lớp. + Lên lớp.
SÁU10/9 + Lên lớp.+ 8h hội ý BGH tại điểm số 1. + Lên lớp.
BẢY11/9 + HĐCLB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1  ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2   ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 3   TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 HAI Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Quế Đ/c Quế  
 
 
 BA Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Quế Đ/c Quế  
 
  Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Quế Đ/c Quế
 
 NĂM Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Quế Đ/c Quế
 SÁU Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Hiền Đ/c Hiền
 
BẢY Đ/c HT   Đ/c Quế Đ/c Hiền