LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 TỪ NGÀY 23/8/2021 ĐẾN 28/8/2021

Tháng Tám 21, 2021 11:15 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 1 (Từ 23/8/2021 =>  28/8/2021)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2021 – 2022

 

LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 1A(GV Trần Thị Thảo)

              Điểm số 3: 1E (GV Nguyễn Thị Hồng)

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI

23/8

+ Học sinh lớp 1 tựu trường tại điểm trường số 1, số 3.  
 BA

24/8

+ Lên lớp khối 1.+ Điều tra phổ cập.

 

– Từ 14h CB, GV học bồi dưỡng chính trị hè năm học 2021-2022 (tại THCS Nam Hồng). 
            TƯ

25/8

+ 7h30 hội nghị trực tuyến tại điểm số 1 (phòng Tiếng Anh).TP: BGH, GV  dạy lớp 1,GV dạy lớp 2.+ Lên lớp khối 1.

+ Điều tra phổ cập.

+ 14h hội nghị trực tuyến tại điểm số 1 (phòng Tiếng Anh).TP: BGH, Tổ trưởng CM + Đ/c Huyền, đ/c Vũ Thủy.
 NĂM

26/8

+ Lên lớp khối 1.+ Điều tra phổ cập.
 SÁU

27/8

+ Lên lớp khối 1.
BẢY28/8 + Họp hội đồng (Tại điểm số 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1  ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2   ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 3   TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 HAI Đ/c Loan       Đ/c Hiền  
 
 
 BA Đ/c Loan       Đ/c Hiền  
 
  Đ/c Loan       Đ/c Quế
 
 NĂM Đ/c Loan       Đ/c Quế
 SÁU Đ/c Loan       Đ/c Hiền
 
BẢY BGH