LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 ( từ 04/11/2019 đến 09/11/2019)

Tháng Mười Một 2, 2019 11:20 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 10 (Từ 04/11/2019 =>  09/11/2019)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2019 – 2020

 

LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 4A (GV Vũ Thị Lệ Thủy)

                                 Điểm số 2: 2E (GV Vũ Thị Tú)

                                 Điểm số 3: 4G (GV Đặng Thị Hồng Thắm ) VS cổng trường: 4G

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 

HAI

04/11

+ Chào cờ đầu tuần

+ Kiểm tra KT KHBH

+ Lên lớp

+ Đ/c Hưng, đ/c Kiên, đ/c Hải tập huấn TDTT (Thứ 2 đến thứ 6)

 

+ Lên lớp

 

 

BA

05/11

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Khảo sát TDTT cấp trường tại điểm số 1

 

        

   TƯ

06/11

+ Lên lớp

+ Nộp hồ sơ HBTA về PGD (Đ/c Quế)

 

+ Hoạt động  các CLB + Poki

 

 

NĂM

07/11

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Khảo sát học sinh năng khiếu TDTT cấp Huyện (theo kế hoạch)

 

 

SÁU

08/11

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

BẢY

09/11

+ Tập huấn các đội tuyển (HBTA, TTT)

+ SHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

Đ/c HT

Đ/c Loan

Đ/c Quế

     

Đ/c Quế

 

Đ/c Hiền

 Lý

Đ/c Hiền

 Lý

Đ/c HT
Đ/c Quế
Đ/c Hiền
 

BA

 

Đ/c Hiền

 

Đ/c Hiền

Đ/c HT

     

Đ/c HT

 

Đ/c Quế

 Lý

Đ/c Quế

 Lý

Đ/c Hiền
Đ/c HT
Đ/c Quế
 

Đ/c HT

     

Đ/c HT

 

 

Đ/c Hiền

 

Đ/c Hiền

Đ/c Loan

      Lý

Đ/c Loan

 Lý

Đ/c HT
Đ/c Hiền
Đ/c Loan
 

NĂM

 

Đ/c Quế

Dung

 

Đ/c Quế Dung

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Loan

Đ/c HT

 Lý

Đ/c HT

Đ/c Quế
Đ/c Loan
Đ/c HT
 

SÁU

Đ/c Loan

Dung

Đ/c Loan

Dung

 

Đ/c HT

 

Đ/c HT

Đ/c Hiền

 Lý

Đ/c Hiền

Đ/c Loan
Đ/c HT
Đ/c Hiền
 

BẢY

BGH       BGH