LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 23/11/2019

Tháng Mười Một 18, 2019 1:17 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 12 (Từ 18/11/2019 =>  23/11/2019)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2019 – 2020

 

LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 3A (GV Dương Thị Kim Ngoan)

                                 Điểm số 2: 4C (GV Lê Thị Huyền)

                                 Điểm số 3: 4D (GV Ngô Thị Hồng Loan) VS cổng trường: 5D

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI

18/11

+ Giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (tại điểm số 1)+ Lên lớp

 

+ Lên lớp 
 BA

19/11

+ Lên lớp  + Lên lớp 
            TƯ

20/11

+ Tổ chức Kỷ niệm ngày 20/11 (tại điểm số1) 
 NĂM

21/11

+ Lên lớp  + Lên lớp 
 SÁU

22/11

+ Lên lớp+ Khảo sát hùng biện Tiếng anh vòng sơ khảo cấp huyện (Đ/c Quế) + Lên lớp 
BẢY23/11 + Tập huấn ATGT (Miền 3) đặt tại Trường TH Nam Hồng  (điểm trường số 1) (Đ/c Quế) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1  ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2   ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3   TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 HAI Đ/c HT Đ/c HT  Đ/c Quế  Đ/c Quế Đ/c Hiền Lý Đ/c Hiền Lý Đ/c HT
 
Đ/c Hiền
 BA  Đ/c HT

Dung

 Đ/c HT

Dung

 Đ/c Loan  Đ/c Loan  Đ/c Quế  Đ/c Quế Đ/c HT
Đ/c Loan
Đ/c Quế
  BGH      
 
 
 NĂM Đ/c LoanDung Đ/c LoanDung  Đ/c Hiền  Đ/c Hiền Đ/c Quế      Lý Đ/c Quế Lý Đ/c Loan
Đ/c Hiền
Đ/c Quế
 SÁU  Đ/c Hiền

Dung

 Đ/c Hiền Dung  Đ/c Tình  Đ/c Tình Đ/c Loan Lý Đ/c Loan Đ/c Hiền
Đ/c Tình
Đ/c Loan
 BẢY BGH