LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Tháng Mười Một 23, 2018 9:48 sáng

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC  NAM HỒNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Năm học 2018 – 2019

(Từ ngày 26/11/2018 -> 01/12/2018)

Lớp trực tuần: 5B

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC GIÁM HIỆU TRỰC VĂN PHÒNG 
HAI 26/11 – Chào cờ– Lên lớp  – Lên lớp  ĐC Thoa  ĐC Mơ 
BA 27/11 – Lên lớp – Lên lớp  ĐC Loan  ĐC  Dung
28/11 – Lên lớp

– Đ/C Thành duyệt dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019

Học sinh tham gia hội thi hùng biện Tiếng Anh tại trường THCS Nguyễn Hiền (đ/c Loan + đ/c Hải phụ trách)

– Dự SHCM cấp miền tại Nam Đào (Giám hiệu + Tổ khối trưởng)

– Tổ chức các CLB ( GV chuyên + GV văn hóa)

 ĐC Thoa   ĐC Mơ 
NĂM 29/11

– Lên lớp

– Hội ý BGH

 

 – Lên lớp    ĐC Loan   ĐC Dung 
SÁU 30/11 – Lên lớp

– Hội ý hội đồng

– Lên lớp   ĐC Loan   ĐC Mơ  
BẢY 01/12

– SHCM : hoàn thiện hồ sơ GV giỏi + GVCN giỏi cấp huyện

   
CHỦ NHẬT 02/12  – GV tham gia lao động vệ sinh môi trường