LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Tháng Mười Một 30, 2018 10:22 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC  NAM HỒNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Năm học 2018 – 2019

(Từ ngày 03/12/2018 -> 09/12/2018)

Lớp trực tuần: 4A

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC GIÁM HIỆU TRỰC VĂN PHÒNG 
HAI 03/12 – Chào cờ– Hội ý GV– Đ/C Dung nộp hồ sơ GV giỏi, GVCN giỏi  – Lên lớp– Đ/C Hải tập huấn Tiếng Anh cho 2 hs ( Tâm, Ngọc Anh) thi Olympic vòng 2  HP ĐC Mơ 
BA 04/12 – Lên lớp – Lên lớp– Đ/C Hải tập huấn Tiếng Anh cho 2 hs ( Tâm, Ngọc Anh) thi Olympic vòng 2  HP  ĐC  Dung
05/12 – Lên lớp– HS thi hùng biện Tiếng Anh vòng 2 tại trường THCS Nguyễn Hiền

– Các đ/c Huệ, Hiền, Hằng, Thúy tham dự kiểm tra năng lực gv tại phòng GD

– Ban giám hiệu + cấp ủy về xã làm kế hoạch sát nhập trường

  HP   ĐC Mơ 
NĂM 06/12

– Lên lớp

 

 – Lên lớp    HP ĐC Dung 
SÁU 07/12 – Lên lớp– Hội ý cấp Ủy + tổ trưởng

– Lên lớp + Tổ chức giao lưu các CLB  HP  ĐC Mơ  
BẢY 08/12

– Họp hội đồng.

– Tổng kết công tác Đảng

HP  Đ/ Thành. 
CHỦ NHẬT 09/12