LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Tháng Mười Hai 21, 2018 4:52 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC  NAM HỒNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Năm học 2018 – 2019

(Từ ngày 24/12/2018 -> 30/12/2018)

Lớp trực tuần: 3A

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC GIÁM HIỆU TRỰC VĂN PHÒNG 
HAI 24/12 – Sinh hoạt dưới cờ– Lên lớp– Hội ý giáo viên– Đ/C Dung nộp báo cáo tháng+ đăng kí vở bài tập  – Lên lớp– Hiệu phó họp bí thư tại xã  HP ĐC Dung
BA 25/12 – Lên lớp – Lên lớp  HP  ĐC  Dung
26/12 – Lên lớp  – Lên lớp– Hoạt động các câu lạc bộ   HP   ĐC Mơ 
NĂM 27/12

– Lên lớp

– Lên lớp HP ĐC Mơ
SÁU 28/12 – Lên lớp

– Hội ý cốt cán.

-Hội ý toàn bộ GV, Công nhân viên.

 – Lên lớp – Từ 16 giờ PH+CTCĐ dự chia tay 2 đ/c HT tại khu A Nam trung.

 

 HP  Đ/C Thành 
BẢY 29/12 – SHCM   – Nghỉ HP  Đ/C Thành 
CHỦ NHẬT 30/12