LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 TỪ NGÀY 30/12/2019 ĐẾN 04/01/2019

Tháng Mười Hai 28, 2019 11:12 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 18(Từ 30/12/2019 =>  04/ 01/2019)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020

 

LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 1A (GV Trần Thị Thảo )

                                 Điểm số 2: 2C (GV Vũ Thị Tú)

                                 Điểm số 3: 2G (GV Nguyễn Thị Mai) VS cổng trường: 4G

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 

HAI

30/12

+ Khảo sát CLCHKI Khối 4,5 (Toán, TV,TA)

+ Nộp thẻ dự thi TA cho Đ/c Tùng (Đ/c Lý)

+ Lên lớp K1,3 (Điểm 1)

+ Lên lớp K1,2 (Điểm 3)

 + Lên lớp1,2

+ Khảo sát Khối 4,5 (Khoa, sử, địa)

+ Khảo sát khối 3 môn Tin học

 

 

BA

31/12

+ Tập huấn PTNL cả ngày (31/12;2,3,4/1/2020)

+ Khảo sát CLCHKI Khối 1,2 (Toán, TV)

­+ Khảo sát CLCHKI Khối 3 (Toán, TV, TA)

+ Đ/c Lý tập huấn sữa học đường tại PGD

+ Chấm thi tại điểm số 1

+ Đ/c Nụ nghỉ

 

        

   TƯ

01/12

+ Nghỉ tết dương lịch

 

 

+ Nghỉ tết dương lịch

 

 

NĂM

02/01

+ Nộp USB (câu hỏi PTNL cho Đ/c Bổng ) Đ/c Lý

+ Chấm thi tại điểm số 1

+ Tổng hợp lên điểm

 

+ Gv dạy tại điểm số 1 thu dọn trang thiết bị trong lớp học, phòng chức năng

 

 

SÁU

03/01

+ Lên lớp

+ HBTA vòng sơ khảo tại THPT Nguyễn Khuyến (8h – 8h45) TP:Đ/c Quế, đ/c Phương. Hs Khánh Linh.

+ Lên lớp

 

BẢY

04/01

+ Các lớp tại điểm số 1 chuyển bàn ghế các thiết bị về điểm trường số 2 theo kế hoạch.

+ Thi thử vòng 1 (PTNL) tại phòng Hội đồng  điểm trường số 1 (15 Hs; 100% CBGV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

Đ/c Quế

Đ/c Quế

    Đ/c Loan

 Lý

Đ/c Loan

 Lý

Đ/c Quế
 
Đ/c Loan
 

BA

 

Đ/c Quế

Dung

 

Đ/c Hiền

Dung

         
 
 
 

             
 
 
 

NĂM

Đ/c Hiền

Dung

           
 
 
 

SÁU

 

Đ/c HT Dung

 

Đ/c HT Dung

 

Đ/c Quế

 

Đ/c Quế

Đ/cHiền

 Lý

Đ/cHiền

 Lý

Đ/c HT
Đ/c Quế
Đ/c Hiền
 

BẢY

BGH