LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 TỪ NGÀY 13/9/2021 ĐẾN 18/9/2021

Tháng Chín 12, 2021 5:15 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 2 (Từ 13/9/2021 =>  18/9/2021)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2021 – 2022

 

                                       LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 5C(GV Nguyễn Thị Hải Yến)

              Điểm số 2: 4H (GV Ngô Thị Hồng Loan)

              Điểm số 3: 2G (GV Ngô Thị Đào)

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 

HAI

13/9

+ Thực hiện chương trình tuần 2.

+ Sinh hoạt dưới cờ + Lồng ghép phát thưởng năm học 2020 -2021.

+ Lên lớp.

+ Lên lớp.
 

BA

14/9

+ Lên lớp. + Lên lớp.
        

   TƯ

15/9

+ Lên lớp. + HĐCLB.
 

NĂM

16/9

+ Lên lớp. + Lên lớp.
SÁU

17/9

+ Lên lớp. + Lên lớp.
BẢY

18/9

+ HĐCLB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Quế Đ/c Quế  
 
 
 

BA

Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Quế Đ/c Quế  
 
 
 

Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Hiền Đ/c Hiền  
 
 
 

NĂM

Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c Hiền Đ/c Hiền  
 
 
 

SÁU

Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Quế Đ/c Quế  
 
 
BẢY Đ/c HT   Đ/c Loan   Đ/c Hiền