LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 TỪ NGÀY 30/8/2021 ĐẾN 05/9/2021

Tháng Tám 30, 2021 7:17 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 2 (Từ 30/8/2021 =>  5/92021)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2021 – 2022

 

LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 5A(GV Hoàng Thị Hạnh)

              Điểm số 2: 5G (GV Vũ Thị Vân)

              Điểm số 3: 3E (GV Đào Thị Thanh Thủy)

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI

30/8

+ Lên lớp khối 1.+ 8h 30 phút họp liên tịch (BGH, CTCĐ, Tổ trưởng, Bí thư Đoàn, TPTĐ, Kế toán) tại điểm số 1.  
 BA

31/8

+ Lên lớp khối 1. 
            TƯ

01/9

+ Học sinh khối 2,3,4,5 tựu trường.
 NĂM

02/9

+ Nghỉ Quốc khánh 2/9.
03/9 + Học sinh nghỉ
BẢY04/9 + Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới!  
CN05/9 + Khai giảng năm học 2021-2022 (Tại điểm số 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1  ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2   ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 3   TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 HAI Đ/c Loan       Đ/c Hiền  
 
 
 BA Đ/c Loan       Đ/c Quế  
 
  Đ/c Loan   Đ/c Hiền   Đ/c Quế
 
 NĂM          
 SÁU Đ/c Loan   Đ/c Quế   Đ/c Hiền
 
BẢY BGH  
CN BGH