LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 TỪ NGÀY 18/01/2021 ĐẾN 23/01/2021

Tháng Một 18, 2021 2:40 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 20 (Từ 18/01/2021 =>  23/01/2021)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021

 

                                          LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 3D (GV Dương Thị Nụ)

              Điểm số 3: 2D (GV Nguyễn Thị Mai) VS cổng trường: 5E

THỨ SÁNG CHIỀU
 

HAI

18/01

+ Thực hiện chương trình tuần 20.

+ Sinh hoạt dưới cờ

+ Duyệt kế hoạch bài dạy.

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Đón đoàn đánh giá ngoài SGD-ĐT Nam Định.

 

 

BA

19/01

+ Lên lớp

 

 

+ Lên lớp

 

 

        

   TƯ

20/01

+ Lên lớp

 

+ HĐCLB

 

 

NĂM

21/01

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

 

SÁU

22/01

+ Lên lớp

+ Nộp danh sách HS tham gia TDTT cấp huyện

 

+ Lên lớp

 

BẢY

23/01

+ HĐCLB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

Đ/C HT

Đ/c Loan

 

Đ/C HT

Đ/c Loan

 

Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c HT
 
Đ/c Quế
 

BA

Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Loan Đ/cLoan Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c Hiền
 
Đ/c Quế
 

Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Loan Đ/cLoan Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Hiền
 
Đ/c HT
 

NĂM

Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c Thành Đ/cThành Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Quế
 
Đ/c Loan
 

SÁU

Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c HT
 
Đ/c Hiền
BẢY Đ/c Loan       Đ/c Hiền