LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 TỪ NGÀY 25/01/2021 ĐẾN 31/01/2021

Tháng Một 25, 2021 10:42 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 21 (Từ 25/01/2021 =>  31/01/2021)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021

 

LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 4A (GV Vũ Thị Lệ Thủy)

              Điểm số 3: 1G (GV Đặng Thị Diệu Thúy) VS cổng trường: 4G

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI

25/01

+ Thực hiện chương trình tuần 21.+ Sinh hoạt dưới cờ

+ Duyệt kế hoạch bài dạy.

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp 
 BA

26/01

+ Lên lớp  + Lên lớp 
            TƯ

27/01

+ Lên lớp+ Họp thường trực Hội CMHS

 

+ HĐCLB+ Khảo sát TTT cấp trường lần 2. Khối 4,5 (Tại điểm số 1)
 NĂM

28/01

+ Lên lớp  + Lên lớp+14h chấm lớp học thân thiện (tại điểm số 3)

+15h30 chấm lớp học thân thiện (tại điểm số 1)

 

 SÁU

29/01

+ Lên lớp+ 7h30 thi TDTT: Cờ vua Tại PGD

Bóng bàn tại TH Đồng Sơn (Khu Nam Thượng)

+ Lên lớp+ 13h30 thi TDTT: Điền kinh tại THCS Nam Hùng.
BẢY30/01 + HĐCLB+ Họp BCH Hội CMHS  
CN31/01 + Họp CMHS toàn trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1  ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2   ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3   TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 HAI Đ/C HT  Đ/C Loan  Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c HT
 
Đ/c Hiền
 BA Đ/C HT Đ/C HT Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/C HT 
 
Đ/c Quế
  Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Hiền
Đ/c Loan
 NĂM Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Quế
Đ/c HT
 SÁU Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c HT
 
Đ/c Hiền
BẢY Đ/c Loan   Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Quế  
CN Đ/c Loan   Đ/c Hiền