LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 01/02/2021 ĐẾN 06/02/2021

Tháng Hai 2, 2021 10:25 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 01/02/2021 => 06/02/2021)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021

 

LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 4B (GV Đoàn Thị Huệ)

              Điểm số 3: 1E (GV Nguyễn Thị Hồng) VS cổng trường: 5E

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI01/02 + Thực hiện chương trình tuần 22.+ Duyệt kế hoạch bài dạy.+ Lên lớp

 

+ Lên lớp 
 BA02/02 + Lên lớp + Lên lớp
            TƯ03/02 + Lên lớp + Họp chi bộ (Tại điểm số 1)
 NĂM04/02 + Lên lớp + Lên lớp
 SÁU05/02 + Lên lớp+ Kiểm kê tài sản lớp học, các phòng chức năng + Lên lớp- HS học đến 15h, từ 15h-16h lao động vệ sinh trường lớp.- 16h30 họp hội đồng tại điểm số 1.
BẢY06/02 + Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1  ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2   ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3   TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 HAI Đ/C Loan  Đ/C Loan  Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/C Loan 
 
Đ/c Hiền
 BA Đ/C Loan Đ/C Loan Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/C Loan 
 
Đ/c Quế
  Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c HT
Đ/c Quế
 NĂM Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/cHiền Đ/c Hiền Đ/c HT
Đ/c Hiền
 SÁU Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Loan
 
Đ/c Hiền
BẢY     Đ/c Thành Đ/c Thành