LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 TỪ NGÀY 08/12/2021 ĐẾN 13/02/2021

Tháng Hai 5, 2021 4:24 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 23 (Từ 08/02/2021 => 13/02/2021)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI08/02 + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu
 BA09/02 + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu
            TƯ10/02 + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu
 NĂM11/02 + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu
 SÁU12/02 + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu
BẢY13/02 + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu + Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu