LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 TỪ NGÀY 22/02/2021 ĐẾN 27/02/2021

Tháng Hai 20, 2021 9:51 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 24 (Từ 22/02/2021 => 27/02/2021)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021

 

                                            LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 5A (GV Hoàng Thị Hạnh)

              Điểm số 3: 5E (GV Vũ Thị Vân) VS cổng trường: 4E

THỨ SÁNG CHIỀU
 

HAI

22/02

+ Thực hiện chương trình tuần 24.

+ Duyệt kế hoạch bài dạy.

+ Lên lớp

 

 

+ Lên lớp

 

 

BA

23/02

+ Lên lớp

+ Khảo sát TDTT cấp huyện

 

+ Lên lớp

 

        

   TƯ

24/02

+ Lên lớp

 

+ HĐCLB
 

NĂM

25/02

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

 

SÁU

26/02

+ Lên lớp + Lên lớp
BẢY

27/02

+ HĐCLB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

Đ/C HT

Đ/C Loan

 

Đ/C Loan

 

Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/C HT

 

 
Đ/c Quế
 

BA

Đ/C Loan Đ/C Loan Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/C Loan

 

 
Đ/c Hiền
 

Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/C Loan Đ/C Loan Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Hiền
 
Đ/c HT
 

NĂM

Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c HT Đ/c HT Đ/C Loan Đ/C Loan Đ/c Quế
 
Đ/C Loan
 

SÁU

Đ/c HT Đ/c HT Đ/C Loan Đ/C Loan Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c HT
 
Đ/c Hiền
BẢY Đ/C Loan   Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Quế