LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 TỪ NGÀY 01/03/2021 ĐẾN 06/03/2021

Tháng Ba 2, 2021 6:15 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 25 (Từ 01/3/2021 =>  06/3/2021)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021

 

LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 5B (GV Phạm Thị Hòe)

              Điểm số 3: : 4G (GV Đặng Thị Hồng Thắm ) VS cổng trường: 5G

THỨ SÁNG CHIỀU
 

HAI

01/3

+ Thực hiện chương trình tuần 25.

+ Sinh hoạt dưới cờ

+ Duyệt kế hoạch bài dạy.

+ Lên lớp

+ 9h hội ý BGH tại điểm số 1

 

+ Lên lớp

 

 

BA

02/3

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn đánh giá ngoài SGD-ĐT Nam Định.

 

 

        

   TƯ

03/3

+ Lên lớp

+ Đón đoàn đánh giá ngoài SGD-ĐT Nam Định.

 

+ HĐCLB

+ Nộp  bản góp ý nhận xét SGK lớp 2

 

NĂM

04/3

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

 

SÁU

05/3

+ Lên lớp + Lên lớp
BẢY

06/3

+ HĐCLB

+ ( Dự kiến tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

Đ/C HT

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c HT
 
Đ/c Quế
 

BA

Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Loan
 
Đ/c Hiền
 

BGH BGH Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Trực tuần Đ/c Quế Đ/c HT
 
Đ/c Quế
 

NĂM

Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Hiền
 
Đ/c HT
 

SÁU

Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Loan
 
Đ/c Hiền
BẢY Đ/c HT       Đ/c Quế