LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 TỪ NGÀY 08/03/2021 ĐẾN 13/03/2021

Tháng Ba 6, 2021 9:01 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 26 (Từ 08/3/2021 =>  13/3/2021)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2020 – 2021

 

                                                       LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 5C (GV Nguyễn Thị Hải Yến)

              Điểm số 3: : 4E (GV Ngô Thị Hồng Loan ) VS cổng trường: 5E

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI

08/3

+ Thực hiện chương trình tuần 26.+ Sinh hoạt dưới cờ

– Giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (Điểm số 1)

+ Duyệt kế hoạch bài dạy.

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp 
 BA

09/3

+ Lên lớp  + Lên lớp 
            TƯ

10/3

+ Lên lớp  + HĐCLB
 NĂM

11/3

+ Lên lớp  + Lên lớp 
 SÁU

12/3

+ Lên lớp + Lên lớp
BẢY13/3 + HĐCLB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1  ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2   ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3   TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 HAI Đ/C HTĐ/c Loan

 

Đ/c Loan  Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c HT
 
Đ/c Quế
 BA Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Loan
 
Đ/c Hiền
  Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Hiền
Đ/c HT
 NĂM Đ/c HT Đ/c HT Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c HT
Đ/c Loan
 SÁU Đ/c Quế Đ/c Quế Đ/c Thành Đ/c Thành Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Quế
 
Đ/c Hiền
BẢY Đ/c Loan   Đ/c Quế