LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Tháng Tư 13, 2018 8:50 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

(Từ ngày 16/04 ->  21/04)

Lớp trực tuần: 5B

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC GIÁM HIỆU NGƯỜI TRỰC VĂN PHÒNG 
HAI 16/04 – Chào cờ.– Vệ sinh cảnh quan trường lớp vào sau giờ chào cờ.– Lên lớp. – Lên lớp. Đ/C Thoa Đ/C Mơ
BA  17/04 – Lên lớp.  – Lên lớp.   Đ/C Loan Đ/C Dung 
18/04 – Lên lớp.  – Lên lớp.   Đ/C Loan Đ/C Mơ
NĂM 19/04

– Lên lớp.

 – Hiệu Phó + Đ/c Loan dự LHPTNL cấp tỉnh

– Lên lớp.– Hiệu Phó + Đ/c Loan dự LHPTNL cấp tỉnh  Đ/C Loan   Đ/C Dung  
SÁU 20/04 – Lên lớp.– Hội ý hội đồng triển khai công tác tuần.– Nộp danh sách + bài chữ đẹp cấp tỉnh tại PGD.  – Lên lớp.  Đ/C Thoa Đ/C Mơ
BẢY 21/04  –  SHCM

 

 
C.N