LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Tháng Tư 20, 2018 4:42 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

(Từ ngày 23/04 ->  28/04)

Lớp trực tuần: 4A

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC GIÁM HIỆU NGƯỜI TRỰC VĂN PHÒNG 
HAI 23/04 – Chào cờ.– Vệ sinh cảnh quan trường lớp vào sau giờ chào cờ.– Lên lớp. – Lên lớp. Đ/C Thoa Đ/C Mơ
BA  24/04 – Lên lớp.  – Lên lớp.   Đ/C Loan Đ/C Dung 
25/04 – Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương – Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
NĂM 26/04

– Lên lớp.

 – Đ/c Thoa họp và nhận  đề tại PGD

– Đ/c Thành đi tập huấn phần mền kế toán tại PGD.

– Lên lớp.– Khảo sát môn Tiếng Anh ( Khối 3)

– Đ/c Thành đi tập huấn phần mền kế toán tại PGD.

 Đ/C Loan   Đ/C Dung  
SÁU 27/04 – Lên lớp.- Hội ý hội đồng triển khai công tác tuần.– Đ/c Thành đi tập huấn phần mền kế toán tại PGD. – Lên lớp.– Đ/c Thành đi tập huấn phần mền kế toán tại PGD.  Đ/C Thoa Đ/C Mơ
BẢY 28/04 – Đ/c Thành đi tập huấn phần mền kế toán tại PGD. – Đ/c Thành đi tập huấn phần mền kế toán tại PGD.  
C.N