LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Tháng Năm 4, 2018 4:46 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

(Từ ngày 07/05 ->  12/05)

Lớp trực tuần: 3A

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC GIÁM HIỆU NGƯỜI TRỰC VĂN PHÒNG 
HAI 07/05 – Chào cờ.– Vệ sinh cảnh quan trường lớp vào sau giờ chào cờ.– Lên lớp. – Lên lớp. Đ/C Thoa Đ/C Mơ
BA  08/05 – Lên lớp.  – Lên lớp.   Đ/C Loan Đ/C Dung 
09/05 – Lên lớp. – Lên lớp. Đ/C Thoa  Đ/C Mơ 
NĂM 10/05

– Lên lớp.

 – Đ/c Thoa nhận  đề  khối 1 tại PGD.

– Lên lớp.– Khối 1 thi khảo sát. 

– Đ/c Hải đi tập huấn tại Sở.

 Đ/C Loan   Đ/C Dung  
SÁU 11/05 – Lên lớp.- Hội ý hội đồng triển khai công tác tuần.–  – Lên lớp.  Đ/C Thoa Đ/C Mơ
BẢY 12/05  
C.N