LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Tháng Năm 20, 2018 8:21 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

(Từ ngày 21/05 ->  26/05)

Lớp trực tuần: 3C

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC GIÁM HIỆU NGƯỜI TRỰC VĂN PHÒNG 
HAI 21/05 – Chào cờ.– Vệ sinh cảnh quan trường lớp vào sau giờ chào cờ.– Lên lớp. – Lên lớp. Đ/C Thoa Đ/C Mơ
BA  22/05 – Lên lớp.  – Lên lớp.   Đ/C Loan Đ/C Dung 
23/05 – Lên lớp. – Lên lớp. Đ/C Thoa  Đ/C Mơ 
NĂM 24/05

– Lên lớp.

 

– Lên lớp.  Đ/C Loan   Đ/C Dung  
SÁU 25/05 – Lên lớp.- Hội ý hội đồng triển khai công tác tuần.–  – Lên lớp.  Đ/C Thoa Đ/C Mơ
BẢY 26/05  
C.N