LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THÁNG 8 TỪ NGÀY 16/8/2021 ĐẾN 21/8/2021

Tháng Tám 16, 2021 12:12 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN  (Từ 16/8/2021 =>  21/8/2021)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2021 – 2022

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI16/8 + Họp chuyên môn (TP : BGH, Tổ trưởng CM) tại điểm số 1.+ Các tổ CM soạn bài giảng điện tử (Dự phòng khi học sinh không đến trường).  
 BA17/8 + Các tổ CM soạn bài giảng điện tử.+ Xây dựng KH dạy học các môn học các khối lớp (Điểm số 1).
            TƯ18/8 + Các tổ CM soạn bài giảng điện tử.+ Xây dựng KH dạy học các môn học các khối lớp (Điểm số 1).
 NĂM19/8 + Duyệt KH GD nhà trường (BGH, CTCĐ, Tổ trưởng CM) tại điểm số 1.
 SÁU20/8 + Chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị cho năm học 2021 – 2022.
BẢY21/8