LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 TỪ NGÀY 11/11 ĐẾN 16/11/2019

Tháng Mười Một 8, 2019 10:34 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 11 (Từ 11/11/2019 =>  16/11/2019)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2019 – 2020

 

LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 4B (GV Đoàn Thị Huệ)

                                    Điểm số 2: 3C (GV Tống Minh Thương)

                                      Điểm số 3: 3E (GV Vũ Thị Vân ) VS cổng trường: 5E

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 

HAI

11/11

+ Chào cờ đầu tuần

+ Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/11.

+ Kiểm tra KT KHBH

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

 

BA

12/11

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

        

   TƯ

13/11

+ Lên lớp

 

+ Hoạt động  các CLB + Poki

+ Thi văn nghệ,  Cầu lông tại THCS Nam Hoa( Theo kế hoạch).

 

NĂM

14/11

+ Lên lớp

+ Dự kiến khảo sát Năng lực Tiếng anh cấp huyện

+ Lên lớp

+ Giao lưu TDTT cấp trường ( Kéo co khối 4,5 tại điểm 1, điểm 3.

 

 

SÁU

15/11

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Giao lưu viết chữ đúng và đẹp cấp trường khối 2 đến khối 5 tại điểm 1.

BẢY

16/11

+ Chấm báo tường, chữ đẹp( Theo kế hoạch)

+ Thi cờ vua cấp trường tại điểm 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

Đ/c HT

Đ/c Loan

 

Đ/c Hiền

 

Đ/c Hiền

Đ/c Quế

 Lý

Đ/c Quế

 Lý

Đ/c HT
Đ/c Hiền
Đ/c Quế
 

BA

 

Đ/c Quế

Dung

 

Đ/c Quế Dung

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Hiền

 

Đ/c Hiền

Đ/c Quế
Đ/c Loan
Đ/c Hiền
 

Đ/c Loan

Dung

Đ/c Loan

Dung

 

Đ/c Hiền

 

Đ/c Tình

Đ/c Đào

      Lý

Đ/c Quế

 Lý

Đ/c Loan
Đ/c Hiền
Đ/c Quế
 

NĂM

Đ/c Loan

Đ/c Loan

 

Đ/c Tình

 

Đ/c Quế

Đ/c Hiền

 Lý

Đ/c Hiền

Đ/c Loan
Đ/c Tình
Đ/c Hiền
 

SÁU

 

Đ/c Quế

Dung

 

Đ/c Quế Dung

 

Trực tuần

 

Trực tuần

Đ/c Loan

 Lý

Đ/c Loan

Đ/c Quế
Đ/c Tình
Đ/c Loan
 

BẢY

BGH