LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 02/3/2020 ĐẾN 07/3/2020

Tháng Ba 1, 2020 7:44 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 02/3/2020 =>  07/3/2020)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020

 

                                                                        LỊCH CÔNG TÁC

 

THỨ                               SÁNG                             CHIỀU
 HAI

02/3

+ Nghỉ theo CV 246/SGDĐT – CTTT của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định ngày 28/02/2020. Tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid – 19.  + Nghỉ
 BA

03/3

+ Vệ sinh môi trường 3 điểm trường:-         Điểm 1: GV K1, Dung

–         Điểm 2: GV K2,3

–         Điểm 3: GV K1,2

+ Nghỉ
            TƯ

04/3

+ Nghỉ + Nghỉ
 NĂM

05/3

+ Vệ sinh môi trường 3 điểm trường:-         Điểm 1: GV K1, Dung

–         Điểm 2: GV K4,5

–         Điểm 3: GV K3,4,5

+ Nghỉ
 SÁU

06/3

+ Nghỉ + Nghỉ
BẢY07/3 + Nghỉ + Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1  ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2   ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3   TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 HAI  Đ/c Loan  Đ/c Loan  Đ/c HT

 

 Đ/c HT

 

 Đ/c Quế

 

 Đ/c Quế

 

 
 
 
 BA  Đ/c HT  Đ/c HT  Đ/c Quế

 

 Đ/c Quế

 

 Đ/c Hiền

 

 Đ/c Hiền

 

 
   Đ/c Thảo  Đ/c Thảo  Đ/c Loan

 

 Đ/c Loan

 

 Đ/c Hiền

 

 Đ/c Hiền

 

 NĂM  Đ/c Dung  Đ/c Dung  Đ/c HT  Đ/c HT  Đ/c Quế

 

 Đ/c Quế

 

 SÁU  Đ/c Thảo  Đ/c Thảo  Đ/c Loan  Đ/c Loan  Đ/c Đào

 

 Đ/c Đào

 

 BẢY