LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 09/3/2020 ĐẾN 14/3/2020

Tháng Ba 9, 2020 10:27 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 09/3/2020 =>  14/3/2020)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020

 

                                                                              LỊCH CÔNG TÁC

 

THỨ                        SÁNG                                 CHIỀU
 

HAI

09/3

+ HS nghỉ theo CV 246/SGDĐT – CTTT của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định ngày 28/02/2020. Tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

 

 
 

BA

10/3

+ Vệ sinh môi trường 3 điểm trường:

–         Điểm 1: GV K1, Dung

–         Điểm 2: GV K2,3

–         Điểm 3: GV K1,2

 
        

   TƯ

11/3

   
 

NĂM

12/3

+ Vệ sinh môi trường 3 điểm trường:

–         Điểm 1: GV K1, Dung

–         Điểm 2: GV K4,5

–         Điểm 3: GV K3,4,5

+ Đ/c Ánh thu bài ATGT.

 
 

SÁU

13/3

+ Đ/c Ánh nộp bài ATGT về PGD.  
BẢY

14/3

+ Nghỉ + Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Loan

 

Đ/c HT

 

 

Đ/c HT

 

 

Đ/c Quế

 

 

Đ/c Quế

 

 
 
 
 

BA

 

Đ/c HT

 

Đ/c HT

 

Đ/c Quế

 

 

Đ/c Quế

 

 

Đ/c Hiền

 

 

Đ/c Hiền

 

 
 
 
 

 

Đ/c Thảo

 

Đ/c Thảo

 

Đ/c Loan

 

 

Đ/c Loan

 

 

Đ/c Hiền

 

 

Đ/c Hiền

 

 
 
 
 

NĂM

 

Đ/c Dung

 

Đ/c Dung

 

Đ/c HT

 

Đ/c HT

 

Đ/c Quế

 

 

Đ/c Quế

 

 
 
 
 

SÁU

 

Đ/c Thảo

 

Đ/c Thảo

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Đào

 

 

Đ/c Đào

 

 
 
 
 

BẢY