LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 16/3/2020 ĐẾN 21/3/2020

Tháng Ba 16, 2020 8:25 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 16/3/2020 =>  21/3/2020)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020

 

                                                                LỊCH CÔNG TÁC

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI16/3 + HS nghỉ theo CV 327/TB-SGDĐT của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định ngày 13/3/2020. Tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid – 19.+ Họp hội đồng (Tại điểm số 1).

+ Nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Đ/c Loan)

 

 BA17/3 + Vệ sinh môi trường 3 điểm trường:-         Điểm 1: GV K1, Dung-         Điểm 2: GV K2,3

–         Điểm 3: GV K1,2

            TƯ18/3
 NĂM19/3 + Vệ sinh môi trường 3 điểm trường:-         Điểm 1: GV K1, Dung-         Điểm 2: GV K4,5

–         Điểm 3: GV K3,4,5

 

 SÁU20/3
BẢY21/3 + Nghỉ + Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1  ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2   ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3   TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 HAI  Đ/c Loan  Đ/c Loan  Đ/c HT   Đ/c HT   Đ/c Quế   Đ/c Quế   
 
 
 BA  Đ/c HT  Đ/c HT  Đ/c Quế   Đ/c Quế   Đ/c Hiền   Đ/c Hiền 
 
   Đ/c Thảo  Đ/c Thảo  Đ/c Loan   Đ/c Loan   Đ/c Hiền   Đ/c Hiền 
 NĂM  Đ/c Dung  Đ/c Dung  Đ/c HT  Đ/c HT  Đ/c Quế   Đ/c Quế 
 SÁU  Đ/c Thảo  Đ/c Thảo  Đ/c Loan  Đ/c Loan  Đ/c Đào   Đ/c Đào  
 BẢY