LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 23/3/2020 ĐẾN 28/3/2020

Tháng Ba 23, 2020 8:43 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 23/3/2020 =>  28/3/2020)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020

 

                                                                          LỊCH CÔNG TÁC

 

THỨ                                SÁNG                               CHIỀU
 

HAI

23/3

+ HS nghỉ theo CV 366/SGDĐT của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định ngày 20/3/2020. Tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

 

 
 

BA

24/3

+ Vệ sinh môi trường 3 điểm trường:

–         Điểm 1: GV K1, Dung

–         Điểm 2: GV K2,3

–         Điểm 3: GV K1,2

 
        

   TƯ

25/3

   
 

NĂM

26/3

+ Vệ sinh môi trường 3 điểm trường:

–         Điểm 1: GV K1, Dung

–         Điểm 2: GV K4,5

–         Điểm 3: GV K3,4,5

 

 
 

SÁU

27/3

   
BẢY

28/3

+ Nghỉ + Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Loan

 

Đ/c HT

 

 

Đ/c HT

 

 

Đ/c Quế

 

 

Đ/c Quế

 

 
 
 
 

BA

 

Đ/c HT

 

Đ/c HT

 

Đ/c Quế

 

 

Đ/c Quế

 

 

Đ/c Hiền

 

 

Đ/c Hiền

 

 
 
 
 

 

Đ/c Thảo

 

Đ/c Thảo

 

Đ/c Loan

 

 

Đ/c Loan

 

 

Đ/c Hiền

 

 

Đ/c Hiền

 

 
 
 
 

NĂM

 

Đ/c Dung

 

Đ/c Dung

 

Đ/c HT

 

Đ/c HT

 

Đ/c Quế

 

 

Đ/c Quế

 

 
 
 
 

SÁU

 

Đ/c Thảo

 

Đ/c Thảo

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Đào

 

 

Đ/c Đào

 

 
 
 
 

BẢY