LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ NGÀY 24/02/2020 ĐẾN 01/03/2020

Tháng Hai 24, 2020 12:06 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 22 (Từ 24/02/2020 =>  01/03/2020)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC: 2019 – 2020

 

                                                                               LỊCH CÔNG TÁC

 

THỨ                            SÁNG                             CHIỀU
 

HAI

24/02

+ Nghỉ theo CV 158/SG ĐT – CTTT của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định ngày 15/02/202. Tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

 

+ Nghỉ
 

BA

25/02

+ Vệ sinh môi trường 3 điểm trường:

–         Điểm 1: GV K1, Dung

–         Điểm 2: GV K2,3

–         Điểm 3: GV K1,2

+ Nghỉ
        

   TƯ

26/02

+ Nghỉ + Nghỉ
 

NĂM

27/02

+ Vệ sinh môi trường 3 điểm trường:

–         Điểm 1: GV K1, Dung

–         Điểm 2: GV K4,5

–         Điểm 3: GV K3,4,5

+ Nghỉ
 

SÁU

28/02

+ Nghỉ + Nghỉ
BẢY

29/02

+ Đúng 8h Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 (Phiên trù bị). Tại điểm số 1 + Nghỉ
CN

01/03

+ Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 (Phiên chính thức). Tại điểm số 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Loan

 

Đ/c HT

 

 

Đ/c HT

 

 

Đ/c Quế

 

 

Đ/c Quế

 

 
 
 
 

BA

 

Đ/c HT

 

Đ/c HT

 

Đ/c Quế

 

 

Đ/c Quế

 

 

Đ/c Hiền

 

 

Đ/c Hiền

 

 
 
 
 

 

Đ/c Thảo

 

Đ/c Thảo

 

Đ/c Loan

 

 

Đ/c Loan

 

 

Đ/c Hiền

 

 

Đ/c Hiền

 

 
 
 
 

NĂM

 

Đ/c Dung

 

Đ/c Dung

 

Đ/c HT

 

Đ/c HT

 

Đ/c Quế

 

 

Đ/c Quế

 

 
 
 
 

SÁU

 

Đ/c Thảo

 

Đ/c Thảo

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Đào

 

 

Đ/c Đào

 

 
 
 
 

BẢY