LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 TỪ 18/3 ĐẾN 24/3/2019

Tháng Ba 17, 2019 10:58 sáng

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 28 ( TỪ 18/3/2019 => 24/3/2019 )

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019

 

                                                                    LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1 :  4C (GV Dương Thị Nụ  ) VS cổng trường    : 4A

                                   Điểm số 2 : 4D (GV Đặng Thị Hồng Thắm ) VS cổng trường : 4D

                                  Điểm số 3 : 4G (GV Ngô Hồng Loan ) VS cổng trường : 5D

THỨ SÁNG CHIỀU
 

HAI

18/3

+ Chào cờ đầu tuần- Hội ý GV.

+ Kiểm tra KHBD.

+ Lên lớp.

 

+ Lên lớp

+ Tập huấn điền kinh tại THCS Nam Hùng:

* Chiều thứ hai, thứ tư: Đ/c Hưng phụ trách.

* Chiều thứ sáu, CN: Đ/c Kiên phụ trách

 

BA

19/3

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

+ Tập huấn cờ vua tại PGD: Đ/c Hải phụ trách (Chiều thứ ba, thứ bảy, CN).

        

   TƯ

20/3

+ Lên lớp

 

 

+ HĐCLB + PoKi.

+ Đ/c HT dự liên hoan GVCN giỏi cấp tỉnh.

+ Đ/c Hải thi đấu bóng đá CB-VC tại sân Hoàng Vân chiều thứ tư, năm, sáu.

 

NĂM

21/3

+ Lên lớp

+ Đ/c Quế, Ánh dự liên hoan GVCN giỏi cấp tỉnh tại SGD ( Cả ngày)

 

+ Lên lớp

+ Tập huấn cờ vua tại PGD( Đ/c Kiên phụ trách)

 

SÁU

22/3

+ Lên lớp

+ Đ/c Loan HP, Loan AN dự liên hoan GVCN giỏi cấp tỉnh tại SGD.

 

+ Lên lớp

 

 

BẢY

23/3

+ HĐCLB.

 

 

 
CN

24/3

+ Lao động tổng vệ sinh:

·        Phụ Trách

–         Điểm số1: Đ/c Loan.

–         Điểm số2: Đ/c Quế.

–         Điểm số3: Đ/c Hiền.

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

Đ/c  Loan  Dung Đ/c  Loan Dung  

Đ/c Quế

 

Đ/c Quế

Đ/c HT

Đ/c HT

Đ/c Loan
Đ/c HT
 

BA

Đ/c HT

Đ/c  HT

Đ/c  Loan Đ/c  Loan  

Đ/c Hiền

      Lý

 

Đ/c Hiền

 

Đ/c HT
Đ/c Hiền
 

Đ/c HT

 

Đ/c  HT

 

Đ/c Hiền

 

Đ/c Hiền

 

Đ/c  Quế Đ/c Quế

 

Đ/c  HT
Đ/c  Quế
 

NĂM

Đ/c Hiền

    Mơ

Đ/c Hiền Đ/c HT

 

Đ/c HT

 

Đ/c  Loan

     Lý

Đ/c  Loan

    Lý

Đ/c Hiền
Đ/c Loan

 

 

SÁU

Đ/c Quế

Dung

Đ/c Quế

Dung

 

Đ/c Tình

 

 

Đ/c Hoa

 

Đ/c Hiền

     Lý

Đ/c Hiền

    Lý

Đ/c Quế

 

Đ/c Hiền

 

 

BẢY

 

Đ/c Loan

 

 

 

 

Đ/c HT

 

   

Đ/c Quế