LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 TỪ 25/3 ĐẾN 31/3/2019

Tháng Ba 23, 2019 10:41 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 29 ( TỪ 25/3/2019 => 31/3/2019 )

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019

 

                                                                     LỚP TRỰC TUẦN

                                       Điểm số 1 :  3A (GV Hà Thị Oanh  ) VS cổng trường    : 4B

                                     Điểm số 2 : 5C (GV Vũ Thị Giang ) VS cổng trường : 5C

                                     Điểm số 3 : 5D (GV Nguyễn Thị Yến ) VS cổng trường : 5E

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI

25/3

+ Chào cờ đầu tuần- Hội ý GV.+ Kiểm tra KHBD.+ Lên lớp.+ 9h Đ/c HT làm việc với BCH quân sự huyện Nam Trực( Tại điểm số 1).

+ 9h Đ/c Hiền HP nộp hồ sơ HS dự thi TDTT cấp tỉnh.

+ Lên lớp+ Đ/c Hưng tập huấn điền kinh tại THCS Nam Hùng.+ Đ/c Hải tập huấn bóng đá chiều thứ hai, thứ ba. 
BA

26/3

+ Lên lớp+ Đ/c HT, đ/c Loan HP dự lễ Kỷ niệm 26/3 tại THPT Quang Trung. + Lên lớp
            TƯ

27/3

+ Lên lớp+ Đ/c HT họp tại PGD.  + HĐCLB + PoKi.+ Đ/c Hưng tập huấn điền kinh tại THCS Nam Hùng.
 NĂM

28/3

+ Lên lớp + Lên lớp
 SÁU

29/3

+ Lên lớp + Lên lớp+ Đ/c Hưng tập huấn điền kinh tại THCS Nam Hùng.
 BẢY

30/3

+ HĐCLB.
CN

31/3

+ Tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo.+ BGH + BCH công đoàn + Đ/c Mơ , 14 đ/c tham gia hiến máu cùng GV hỗ trợ.+ Đ/c Hưng tập huấn điền kinh tại THCS Nam Hùng. 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1  ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2   ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3   TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 HAI Đ/c HTDung Đ/c HTDung  Đ/c Hiền  Đ/c Hiền Đ/c Quế Lý Đ/c Quế Đ/c HT
Đ/c Quế
 BA Đ/c HT Đ/c  HT Đ/c  Loan Đ/c  Loan  Đ/c Hiền      Lý  Đ/c Hiền Đ/c HT
Đ/c Hiền
  Đ/c Hiền  Đ/c Hiền  Đ/c  Quế Đ/c Quế Đ/c  Loan Đ/c  Loan Đ/c  Hiền
Đ/c  Loan
 NĂM Đ/c Loan    Mơ Đ/c Loan    Mơ Đ/c HT  Đ/c HT  Đ/c  Quế     Lý Đ/c Quế    Lý Đ/c Loan
Đ/c Quế
 SÁU Đ/c QuếDung Đ/c QuếDung Đ/c Hiền  Đ/c Hiền  Đ/c HT     Lý Đ/c HT    Lý Đ/c Quế
Đ/c HT
 BẢY  Đ/c Loan       Đ/c Quế     Đ/c Hiền