LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 TỪ 01/4 ĐẾN 06/4/2019

Tháng Ba 30, 2019 4:47 chiều

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 30 ( TỪ 1/4/2019 => 6/4/2019 )

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019

 

                                                                       LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1 : 3B (GV Vũ Thị Thịnh  ) VS cổng trường : 4C

                                     Điểm số 2 : 1D (GV Ngô Thị Hoa ) VS cổng trường : 4D

                                     Điểm số 3 : 5E (GV Phạm Thị Năm ) VS cổng trường : 4E

THỨ SÁNG CHIỀU
 

HAI

1/4

+ Sinh hoạt dưới cờ tháng 4 và lực lượng vũ trang huyện Nam Trực gặp mặt tặng quà “ Đồng hành cùng em đến trường”.

+ Kiểm tra KHBD.

+ Lên lớp.

 

+ Lên lớp

 

BA

2/4

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

        

   TƯ

3/4

+ Lên lớp

 

+ HĐCLB + PoKi.

 

 

NĂM

4/4

+ Lên lớp

+ Thi TDTT cấp tỉnh tại sân vận động Thiên Trường( Đ/c HT, Hiền HP, Hải, Kiên, Hưng)

 

+ Lên lớp

 

 

SÁU

5/4

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

 

BẢY

6/4

+ HĐCLB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

Đ/c HT

Dung

Đ/c HT

Dung

 

Đ/c Hiền

 

Đ/c Hiền

Đ/c Quế Lý Đ/c Quế

Đ/c HT
Đ/c Quế
 

BA

Đ/c  Loan

Đ/c  Loan Đ/c  HT Đ/c  HT  

Đ/c Hiền

      Lý

 

Đ/c Hiền

 

Đ/c Loan
Đ/c Hiền
 

Đ/c Hiền

 

Đ/c Hiền

 

Đ/c  Loan Đ/c  Loan Đ/c Quế Lý Đ/c Quế

Đ/c  Hiền
Đ/c  Quế
 

NĂM

Đ/c Loan

    Mơ

Đ/c Loan

    Mơ

Đ/c Tình

 

Đ/c Hoa

 

Đ/c  Quế

     Lý

Đ/c Quế

    Lý

Đ/c Loan
Đ/c Quế

 

 

SÁU

Đ/c Loan

Dung

Đ/c Loan

Dung

Đ/c Quế

 

Đ/c Hoa

 

Đ/c Hiền

     Lý

Đ/c Hiền

    Lý

Đ/c Loan

 

Đ/c Hiền

 

 

BẢY

 

Đ/c Quế

 

 

 

 

Đ/c Hoa

 

   

Đ/c HT