LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 TỪ 8/4/2019-13/4/2019

Tháng Tư 8, 2019 9:51 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 31 ( TỪ 8/4/2019 => 13/4/2019 )

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019

 

                                                                        LỚP TRỰC TUẦN

                                     Điểm số 1  2A (GV Tô Thị Thúy  VS cổng trường    : 5A

                                    Điểm số 2 : 2C (GV Vũ Thị Tú ) VS cổng trường : 5C

                                   Điểm số 3 : 1E (GV Nguyễn Thị Hồng VS cổng trường : 4G

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI8/4 + Chào cờ đầu tuần- Hội ý GV.+ Kiểm tra KHBD.+ Lên lớp. + Lên lớp
BA9/4 + Lên lớp + Lên lớp
            TƯ10/4 + Lên lớp+ Đ/c HT, Đào, Mùi. Tập huấn triển khai đánh giá hiệu trưởng, giáo viên theo các Thông tư của Bộ GD&ĐT tại trung tâm GDNN-GDTX Nam Trực. + HĐCLB + PoKi.
 NĂM11/4 + Lên lớp+ Đ/c HT duyệt KH phát triển  năm học 2019-2020 tại PGD. + Lên lớp
 SÁU12/4 + Lên lớp+ Đ/c HT duyệt KH phát triển  năm học 2019-2020 tại PGD. + Lên lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1  ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2   ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3   TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 HAI Đ/c  HT  Dung Đ/c HTDung  Đ/c Quế  Đ/c Quế Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c HT
Đ/c Hiền
 BA Đ/c HT Đ/c  HT Đ/c  Loan Đ/c  Loan  Đ/c Quế      Lý  Đ/c Quế Đ/c HT
Đ/c Quế
  Đ/c  Quế Đ/c Quế Đ/c Hiền  Đ/c Hiền  Đ/c  Loan Đ/c  Loan Đ/c  Quế
Đ/c  Loan
 NĂM Đ/c Loan    Mơ Đ/c Loan   Đ/c Quế  Đ/c Quế Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Loan
Đ/c Hiền
 SÁU Đ/c HiềnDung Đ/c HiềnDung Đ/c  Loan Đ/c  Loan Đ/c HT     Lý Đ/c HT    Lý Đ/c Hiền
Đ/c HT
 BẢY