LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 TỪ 16/4 ĐẾN 20/4/2019.

Tháng Tư 15, 2019 9:44 chiều

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC              TUẦN 32 ( TỪ 16/4/2019 => 20/4/2019 )

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2018 – 2019

 

                                                                     LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1 :  2B (GV Dương Thị Ngoan  ) VS cổng trường    : 5B

                                     Điểm số 2 : 3C (GV Lưu Hồng Chung ) VS cổng trường : 5C

                                      Điểm số 3 : 1G (GV Đặng Diệu Thúy ) VS cổng trường : 5D

THỨ SÁNG CHIỀU
 HAI

15/4

+ Nghỉ bù ngày Giỗ  tổ Hùng Vương
BA16/4 + Lên lớp  + Lên lớp .+ Đ/c HT họp, nhận bài khảo sát tại PGD.

 

               TƯ17/4 + Lên lớp+ Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Nam Định về việc kiểm tra thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường( Cả ngày). + HĐCLB + PoKi. 
 NĂM

18/4

+ Khảo sát bài số 1 + 2 khối 4 và khối 5 môn Toán và TV.  + Khảo sát môn tiếng Anh lớp 5.
 SÁU

19/4

+ Lên lớp+  Đ/c HT Nộp bài  khảo sát tại trường Tiểu học Hồng Quang.

+ Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Nam Định về việc kiểm tra thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường( Cả ngày)..

 

+ Lên lớp 
BẢY20/4 + 7h 30 Chấm bài khảo sát tại trường Tiểu học Hồng Quang( Cả ngày).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 THỨ ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1  ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2   ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3   TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 HAI          
 
 BA Đ/c Loan    Mơ Đ/c Loan Đ/c Hiền  Đ/c Hiền   Đ/c Quế

      Lý

 Đ/c Quế

 

Đ/c Loan
Đ/c Quế
  Đ/c Loan    Dung Đ/c Loan Dung  Đ/c Quế

      Lý

 Đ/c Quế

 

Đ/c Hiền  Đ/c Hiền  Đ/c  Loan
Đ/c  Hiền
 NĂM  Đ/c Quế  Đ/c Quế Đ/c Hoa Đ/c Hoa Đ/c Hiền Đ/c Hiền Đ/c Quế 
Đ/c Hiền 
 SÁU Đ/c HiềnDung Đ/c HiềnDung Đ/c  Loan Đ/c  Loan Đ/c Quế     Lý Đ/c Quế    Lý Đ/c Hiền 
Đ/c Quế 
 BẢY  Đ/c Loan

 

     Đ/c Hoa

 

   Đ/c Hiền