LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 TỪ NGÀY 21/10 ĐẾN 26/10/2019

Tháng Mười 21, 2019 8:20 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 8 (Từ 21/10/2019 => 26/10/2019)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2019 – 2020

 

LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 5A (GV Dương Kim Ngoan)

                                 Điểm số 2: 3D (GV Tống Minh Thương)

                                 Điểm số 3: 5E (GV Vũ Thị Giang) – VS cổng trường: 4D

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 

HAI

21/10

+ Chào cờ đầu tuần

+ Kiểm tra KT KHBH

+ Lên lớp

.

+ Lên lớp

 

 

BA

22/10

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

        

   TƯ

23/10

+ Lên lớp

 

+ Hoạt động  các CLB + Poki

 

 

NĂM

24/10

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

 

SÁU

25/10

+ Lên lớp

+ Hội ý BGH.

+ Lên lớp

+ Kiểm tra chất lượng GHKI Khối 4,5.

Môn Toán, Môn TV ( 40 phút).

 

BẢY

26/10

+ Các tổ Hội giảng- Hội học theo lịch tại điểm số 1, điểm số 3  
 

CN

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

 

Đ/c Loan

Dung

 

Đ/c HT

Dung

 

Đ/c Hiền

 

Đ/c Hiền

Đ/c HT

 Lý

Đ/c Quế

 Lý

Đ/c Loan
Đ/c Hiền
Đ/c HT
 

BA

 

Đ/c Quế

 

Đ/c Quế

Đ/c HT Đ/c HT  

Đ/c Hiền

 

Đ/c Hiền

Đ/c Quế
Đ/c HT
Đ/c Hiền
 

Đ/c HT

Dung

Đ/c HT

Dung

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Loan

 

Đ/cQuế

 

Đ/c Quế

Đ/c HT
Đ/c Loan
Đ/c Quế
 

NĂM

 

Đ/c Hiền

 

Đ/cHiền

 

Đ/c HT

 

Đ/c HT

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Loan

Đ/c Hiền
Đ/c HT
Đ/c Loan
 

SÁU

 

Đ/c Hiền

 

Đ/cHiền

 

Đ/c Tình

 

 

Đ/c Tình

 

 

Đ/cQuế

 

Đ/c Quế

Đ/c Hiền
Đ/c Tình
Đ/c Quế
 

BẢY

BGH       BGH