LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 TỪ 28/10 ĐẾN 03/11/2019

Tháng Mười 26, 2019 10:32 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC                      TUẦN 8 (Từ 28/10/2019 =>  03/11/2019)

NAM HỒNG                                               NĂM HỌC 2019 – 2020

 

LỚP TRỰC TUẦN

Điểm số 1: 5B (GV Phạm Thị Hòe)

                                 Điểm số 2: 5C (GV Phạm Thị Năm)

                                 Điểm số 3: 5D (GV Nguyễn Thị Hải Yến ) VS cổng trường: 4E

 

THỨ SÁNG CHIỀU
 

HAI

28/10

+ Chào cờ đầu tuần

+ Kiểm tra KT KHBH

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

 

BA

29/10

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

        

   TƯ

30/10

+ Lên lớp

+ Uống thuốc tẩy giun tại 3 điểm trường.

+ Kiểm tra tài chính năm 2018 tại PGD( Đ/c HT, đ/c Tình)

+ Hoạt động  các CLB + Poki

 

 

NĂM

31/10

+ Lên lớp

+ Kiểm tra tài chính năm 2018 tại PGD( Đ/c HT, đ/c Tình)

+  Nộp danh sách HS tham gia thi TDTT( Đ/c Hiền HP)

+ Lên lớp

 

 

SÁU

1/11

+ Lên lớp

 

+ Lên lớp

 

BẢY

2/11

+ Tập huấn các đội tuyển.

 

 

 

                                                      LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

 

 

THỨ

ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 2

 

ĐIÊM TRƯỜNG SỐ 3

 

TRỰC TRƯA
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
 

HAI

Đ/c Loan

Đ/c Loan

Đ/c Quế

     

Đ/c Quế

 

Đ/c HT

 Lý

Đ/c Hiền

 Lý

Đ/c Loan
Đ/c Quế
Đ/c HT
 

BA

 

Đ/c HT

 

Đ/c HT

Đ/c Hiền

      

Đ/c Hiền

 

Đ/c Quế

 Lý

Đ/c Quế

 Lý

Đ/c HT
Đ/c Hiền
Đ/c Quế
 

Đ/c Quế

     

Đ/c Quế

 

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Loan

Đ/c Hiền

      Lý

Đ/c Hiền

 Lý

Đ/c Quế
Đ/c Loan
Đ/c Hiền
 

NĂM

 

Đ/c Hiền Dung

 

Đ/c Hiền Dung

 

Đ/c HT

 

Đ/c HT

Đ/c Loan

 Lý

Đ/c Loan

Đ/c Hiền
Đ/c HT
Đ/c Loan
 

SÁU

Đ/c Quế

Dung

Đ/c Quế

Dung

 

Đ/c Loan

 

Đ/c Loan

Đ/c HT

 Lý

Đ/c HT

Đ/c Quế
Đ/c Loan
Đ/c HT
 

BẢY

BGH       BGH