Nguyễn Thị Thanh Xuân – (Học sinh lớp 5A năm học 2016-2017)- Người đạt nhiều giải thưởng nhất trong năm học 2016-2017. Ba năm liền bạn đạt giải Nhất Tỉnh về Chữ viết đúng và đẹp

Tháng Mười 23, 2017 9:44 sáng

13256075_187799741618837_2750201835150492548_n