Sinh hoạt chuyên đề : Rèn chữ giữ vở : Cô trò cùng thảo luận và học tập chia sẻ thông qua bài viết của cô giáo Nguyễn Thị Oanh , GV trường TH Nam Thịnh nhé !

Tháng Tư 10, 2018 10:15 sáng

29597837_1225086464289837_5116387565581469806_n29597837_1225086464289837_5116387565581469806_n29597837_1225086464289837_5116387565581469806_n29598145_1225086504289833_3514401385237033669_n